Palestyna – obserwacja, zaangażowanie, zmiana

Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel

Aktualności:
Kolejne szkolenie przyszłych obserwatorów/wolontariuszy odbędzie się w weekend 6-7 lipca 2019 w Warszawie. Są jeszcze wolne miejsca! Zainteresowanych prosimy o kontakt
[email protected]

Projekt skoncentrowany jest na wspieraniu pokojowego rozwiązania konfliktu palestyńsko-izraelskiego, w oparciu o prawo międzynarodowe oraz rezolucje ONZ.

W ramach projektu wysyłamy polskich i czeskich wolontariuszy do Palestyny i Izraela. Po powrocie prowadzą oni aktywność edukacyjną i rzeczniczą. Do tej pory wysłaliśmy 30 wolontariuszek i wolontariuszy, którzy pracowali w takich miejscach jak Jerozolima, Hebron czy Jerycho.

Co robią wolontariusze EAPPI:

  • zaświadczanie o życiu pod okupacją przy współpracy  z Palestyńczykami i Izraelczykami dążącymi do uzyskania  sprawiedliwego pokoju bez użycia przemocy.
  • wywieranie nacisku na społeczność międzynarodową w celu zwiększenia jej zaangażowania w przeciwdziałaniu  niesprawiedliwości w regionie.
  • rzecznictwo – przedstawiamy zeznania naocznych świadków reprezentantom świata mediów, polityki, biznesu,  a także przywódcom duchowym i przedstawicielom społeczeństwa  obywatelskiego. Wzrost  świadomości międzynarodowej zwiększa presję na sprawców  naruszeń praw człowieka i pomaga chronić ich ofiary  – cywilów.

Jak działamy:

Rdzeń wartości projektu zbudowany jest w oparciu o uznany międzynarodowy model zwany „współtowarzyszeniem”. Jest to teoretyczny model pracy humanitarnej w strefach konfliktu. Ramy prawne współtowarzyszenia wyznacza międzynarodowe prawo humanitarne. Współtowarzyszenie, aby przynosić pozytywne efekty  musi łączyć w sobie kluczowe elementy – obecność wśród  lokalnych społeczności oraz presję międzynarodową. 

Jak współtowarzyszymy:

  • ochrona przez obecność – Obecność wolontariuszy na terenach  okupowanych sprawia, że naruszenia praw człowieka stają  się bardziej widoczne, przez co sprawcy zachowują się  bardziej powściągliwie i często powstrzymują się od ataku  na ludność cywilną.
  • monitorowanie naruszeń praw człowieka – W przypadku  gdy nawet obecność EAPPI nie powstrzymuje sprawców  od łamania praw człowieka, to dokumentujemy przebieg  zdarzenia i raportujemy o nim do ONZ oraz innych  organizacji.
  • współdziałanie – z lokalnymi organizacjami działającymi  na rzecz pokoju i przestrzegania praw człowieka. EAPPI  Pomaga zwrócić uwagę światowej opinii publicznej na  działalność izraelskich i palestyńskich organizacji pokojowych, co zwiększa ich wiarygodność i zdolność do pracy  na rzecz reform.

Koordynatorzy w Polsce:

Dominika Blachnicka-Ciacek
Konrad Pędziwiatr

e[email protected]

Więcej informacji na stronie Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel.