Kontakt

adres e-mail:
[email protected]

Fundacja Projekt: Polska
ul. Jazdów 3/8
00-467 Warszawa

KRS 0000293488
NIP 1132709813
REGON 141249492

Rachunek bankowy w PLN
Prowadzony w ING Banku Śląskim
PL 30 1050 1038 1000 0023 2589 2194