Centrum Cyfrowe

Centrum Cyfrowe to powołany przez nas think-tank pracujący na rzecz zmiany społecznej i zwiększenia zaangażowania obywatelskiego wykorzystując potencjał narzędzi cyfrowych oraz modeli współpracy opartych na dzieleniu się zasobami i wiedzą.

Misją centrum jest zmienianie świata na bardziej inkluzywny, współpracujący i otwarty poprzez zmianę tego, jak ludzie się uczą, uczestniczą w kulturze, korzystają z internetu i swoich praw jako użytkowników sieci.

Dane kontaktowe:
Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2
00-020 Warszawa
centrumcyfrowe.pl