dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


Stowarzyszenie Projekt: Polska wraz z innymi polskimi organizacjami pozarządowymi podjęły próbę reaktywacji polskiego „oddziału” Ruchu Europejskiego – najstarszej, pan-europejskiej sieci, działającej na rzecz idei integracji Starego Kontynentu.

5 marca 2012 odbyło się zebranie Forum Ruchu Europejskiego, na którym podjęto  uchwały założycielskie.

W skład organizacji założycielskich weszli: Stowarzyszenie Projekt: Polska, Stowarzyszenie na Rzecz Demokracji, Fundacja Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Instytut Konsultantów Europejskich, oraz Polska Fundacja im. Roberta Schumana

statut forum

Osoba do kontaktu:

Wiktor Jędrzejewski

email: wjedrzejewski@projektpolska.pl
szota.biz  ★