dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


Opis projektu:

Projekt stawia za cel stworzenie usługi internetowej, umożliwiającej w łatwy i intuicyjny sposób porównywanie elementów oferty edukacyjnej szkół podstawowych oraz gimnazjów za pomocą istniejących i nowych wskaźników obrazujących jakość ich pracy, a tym samym stworzenie narzędzia animującego dyskusję i społeczną aktywność wobec zjawisk i problemów związanych z jakością edukacji. Jakość szkół będzie określana na podstawie czynników związanych z mierzalnymi efektami kształcenia, jakością ich otoczenia, opinią organów nadzoru pedagogicznego, jakością infrastruktury, a także wskaźników sukcesów i porażek. Budując narzędzie chcemy bazować na danych publicznych, promując ich wykorzystywanie oraz upowszechniając model otwartego rządu na szczeblu lokalnym.

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie działań związanych z zachęcaniem gmin, organizacji oraz obywateli do zaangażowania we współtworzenie i w rozwijanie narzędzi dostępnych na stronie projektu.

Okres obejmujący zamówienie:

1.10.2013r. – 30.9.2014r.

Prosimy o przesyłanie CV na adres biuro@projektpolska.pl do 16 września 2013 roku.

Kryteria oceny otrzymanych ofert:

–          wiedza związana z systemem edukacji formalnej w Polsce na poziomie podstawowym i gimnazjalnym;

–          doświadczenie w prowadzeniu działań rzeczniczych;

–          proponowana wysokość wynagrodzenia za realizację zamówienia.
szota.biz  ★