dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania strony www projektu „Przejrzysta i otwarta szkoła- budowanie społecznej aktywności wokół jakości edukacji”

Opis projektu:

Projekt stawia za cel stworzenie usługi internetowej, umożliwiającej w łatwy i intuicyjny sposób porównywanie elementów oferty edukacyjnej szkół podstawowych oraz gimnazjów za pomocą istniejących i nowych wskaźników obrazujących jakość ich pracy, a tym samym stworzenie narzędzia animującego dyskusję i społeczną aktywność wobec zjawisk i problemów związanych z jakością edukacji. Jakość szkół będzie określana na podstawie czynników związanych z mierzalnymi efektami kształcenia, jakością ich otoczenia, opinią organów nadzoru pedagogicznego, jakością infrastruktury, a także wskaźników sukcesów i porażek. Budując narzędzie chcemy bazować na danych publicznych, promując ich wykorzystywanie oraz upowszechniając model otwartego rządu na szczeblu lokalnym.

Przedmiot zamówienia:

– usługi doradcze przy tworzeniu zaawansowanej technologicznie aplikacji wykorzystującej dane egzaminacyjne dla szkół podstawowych i gimnazjów pozyskane od Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych;

– wykonanie informatyczne strony www oraz prace programistyczne;

– przygotowanie koncepcji graficznej i elementów graficznych strony www;

– wykonanie koncepcji graficznej oraz zaprogramowanie aplikacji na Facebooka;

– testowanie strony www;

– bieżąca obsługa strony www w terminie 10.2013-12.2013

– administracja strony www w terminie 10.2013 – 09.2014

Kryteria oceny ofert:

innowacyjność i poprawność metodologiczna w podejściu do prezentowania danych egzaminacyjnych;

– doświadczenie w tworzeniu aplikacji w oparciu o złożone bazy danych;

– przejrzysta i dobrze uargumentowana koncepcja planowanych funkcjonalności strony www;

– proponowana cena za realizację zamówienia.

Prosimy o przesyłanie ofert na adres biuro@projektpolska.pl do 13 września 2013 roku.
szota.biz  ★