dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


Braliśmy w niej aktywny udział. W trakcie dwudniowej konferencji uczestnicy rozmawiali o barierach i przyczynach, dla których lokalnie działające organizacje pozarządowe dość rzadko i w ograniczonym stopniu korzystają obecnie z nowych technologii, co potwierdza przeprowadzone niedawno na zlecenie
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przedsięwzięcie badawczo-analityczne: „Technologie dla trzeciego sektora/społeczności lokalnych”. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności była także pomysłodawcą konferencji poświęconej tej tematyce.
szota.biz  ★