dlaczego my
Stowarzyszenie

Henryk Wujec

 

Biografia Henryka Wujca odwołuje się do jednej z najpiękniejszych polskich tradycji  – „Solidarności”. Dla członków Projektu: Polska ten okres historii naszej ojczyzny jest symbolem tego, co w niej najlepsze. Henryk Wujec – legenda „Solidarności” – był jednym ze współautorów tamtych czasów, a później, już w wolnej Polsce, pokazał, że tę tradycję można w piękny sposób kontynuować, także w realiach demokratycznych.

Od połowy lat 70. Henryk Wujec działał w opozycji demokratycznej  – od 1976 roku był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników oraz członkiem Komitetu Samoobrony Społecznej Komitetu Obrony Robotników, redaktorem podziemnego pisma „Robotnik” i współorganizatorem Wolnych Związków Zawodowych. W 1980 roku był jednym z założycieli „Solidarności”, został członkiem Komisji Krajowej NSZZ „S” oraz Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. Od 1981 do 1986 roku był, z przerwami, więziony za działalność opozycyjną. Do 1989 roku uczestniczył w działaniach podziemnej „Solidarności”, w 1989 brał udział w obradach Okrągłego Stołu w Zespole ds. Pluralizmu Związkowego.

Po 1989 roku Henryk Wujec związany był z liberalnym środowiskiem politycznym: Unią Demokratyczną, Unią Wolności oraz Partią Demokratyczną. Przez dwanaście lat – od 1989 do 2011 roku – był posłem; od 1999 do 2000 roku był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie jest etatowym doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego.szota.biz  ★