dlaczego my
Stowarzyszenie

Zbigniew Pełczyński

Profesor Zbigniew Pełczyński jest dla naszego środowiska jednym z największych autorytetów, od wielu lat uczy nas, jakie powinny być właściwe proporcje pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy korzystać z pomocy wybitnego profesora, pracownika jednego z najważniejszych uniwersytetów na świecie.

W czasie II wojny światowej Zbigniew Pełczyński był żołnierzem Armii Krajowej, brał udział w powstaniu warszawskim. Po wojnie wyemigrował do Wielkiej Brytanii – studiował na uniwersytecie w St. Andrews oraz w Oksfordzie, gdzie w 1953 roku rozpoczął pracę jako wykładowca. Prowadził zajęcia związane z teorią polityki: filozofię polityczną, systemy polityczne, historię myśli społecznej i politycznej oraz przemiany polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej; pod jego kierunkiem pracę dotyczącą problemów Związku Radzieckiego napisał Bill Clinton.

Zbigniew Pełczyński organizował także stypendia dla studentów i naukowców z Europy Środkowej i Wschodniej, z których w ciągu piętnastu lat skorzystało około 1300 osób. Po 1989 roku zaangażował się w działalność publiczną, był m.in. doradcą Komisji Konstytucyjnej Sejmu RP i członkiem Rady Premiera ds. kształcenia urzędników państwowych; założył Szkołę dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych (obecnie Stowarzyszenie Szkoła Liderów); od wielu lat związany jest także z Fundacją im. Stefana Batorego, obecnie jest członkiem Rady Fundacji.



szota.biz  ★