dlaczego my
Stowarzyszenie

Marek Edelman

 

Żydem jest każdy, kto jest prześladowany te słowa legendarnego przywódcy powstania w getcie symbolizują pewien sposób pojmowania tolerancji, rozumianej jako pomaganie tym, którzy z jakichś względów są słabsi od innych. Marek Edelman całym swoim życiem udowadniał, że można połączyć dwa odległe od siebie sposoby wpływania na losy świata – romantyczny i pozytywistyczny. Romantykiem był w okrutnych czasach II wojny światowej; dwa razy brał udział w narodowych powstaniach – najpierw w 1943 w powstaniu w getcie warszawskim, a nieco ponad rok później – w powstaniu warszawskim.

Po wojnie Edelman ukończył studia medyczne w Łodzi i przez następne kilkadziesiąt lat pracował jako kardiolog. Równocześnie zaangażował się w działalność demokratycznej opozycji – współpracował z Komitetem Obrony Robotników, był członkiem „Solidarności”, a w 1989 roku uczestniczył w obradach podzespołu do spraw zdrowia w ramach Okrągłego Stołu.

W wolnej Polsce Marek Edelman działał w partiach politycznych: Ruchu Obywatelskim Akcja Demokratyczna, Unii Demokratycznej, Unii Wolności oraz Partii Demokratycznej. Zmarł 2 października 2009 w Warszawie.szota.biz  ★