dlaczego my
Stowarzyszenie

Jan Kułakowski

Czy patriotyzm zawsze oznacza to samo? Jeśli nie – w jaki sposób ta wartość powinna się zmieniać? Historia życia Jana Kułakowskiego doskonale odpowiada na te trudne pytania. W czasie II wojny światowej Jan Kułakowski brał udział w powstaniu warszawskim, po jej zakończeniu – w 1946 roku – wyemigrował do Belgii, gdzie skończył studia prawnicze i uzyskał tytuł doktora prawa na Katolickim Uniwersytecie w Lowanium.

Przez kolejne dziesięciolecia działał w organizacjach wolnościowych – był m.in. sekretarzem generalnym Europejskiej Organizacji Międzynarodowej Konfederacji Chrześcijańskich Związków Zawodowych oraz Światowej Konfederacji Pracy; prowadził negocjacje z totalitarnymi rządami, które łamały prawa człowieka.

Z Polską Jan Kułakowski ponownie związał się dopiero po 1989 roku, najpierw zajmował stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego oraz szefa Misji Rzeczypospolitej Polskiej przy Wspólnotach Europejskich w Brukseli, później – w rządzie Jerzego Buzka – stał się sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnikiem ds. negocjacji Polski z Unią Europejską. W pierwszych polskich wyborach do Parlamentu Europejskiego Jan Kułakowski został wybrany jako bezpartyjny kandydat z listy Unii Wolności, przez następne pięć lat był członkiem grupy Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. Zmarł 25 czerwca 2011 roku, kilka dni przed objęciem przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Jan Kułakowski udowodnił Polakom, że polski patriotyzm nie wyklucza patriotyzmu europejskiego; jego życie zobrazowało ewolucję patriotyzmu na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat – od zbrojnej walki w powstaniu warszawskim do uczestnictwa w obradach Parlamentu Europejskiego.szota.biz  ★