dlaczego my
Stowarzyszenie

Władysław Frasyniuk

Biografia Władysława Frasyniuka koncentruje się na dwóch – bardzo ważnych dla członków Projektu: Polska – wartościach: wolności oraz liberalizmie. To właśnie walka o wolność wyznaczała losy jego życia przed 1989 rokiem. W wolnej Polsce Władysław Frasyniuk z różną intensywnością angażuje się w życie polityczne, jednak zawsze stara się walczyć o zdrowy rozsądek w polskiej przestrzeni publicznej; wielokrotnie bronił tradycji „Solidarności” przed atakami rozmaitych środowisk – m.in. przed pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa Wiesławem Poczmańskim oraz przed byłym premierem Jarosławem Kaczyńskim. Każdą swoją wypowiedzią Władysław Frasyniuk uczy nas, że szczerość i konsekwencja powinny być najważniejszymi cechami osób działających w polskiej przestrzeni publicznej.

Przed 1989 rokiem Władysław Frasyniuk był zaangażowany w działalność opozycyjną – w 1980 roku wstąpił do „Solidarności”, najpierw był członkiem Krajowej Komisji Porozumiewawczej, następnie zasiadał w Komisji Krajowej. Od 1981 roku został przewodniczącym zarządu w Regionie Dolny Śląsk i kierował Regionalnym Komitetem Strajkowym Dolny Śląsk. Był więziony w latach 1982-1986, po zwolnieniu na mocy amnestii ponownie zaangażował się w działalność opozycyjną.

Po przemianach w 1989 roku Władysław Frasyniuk brał czynny udział w polskiej polityce – został współzałożycielem Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna, następnie wiceprzewodniczącym Unii Demokratycznej,  przewodniczącym Unii Wolności oraz jednym z założycieli i pierwszym przewodniczącym Partii Demokratycznej. Od 1991 do 2001 roku przez trzy kolejne kadencje sprawował mandat poselski.szota.biz  ★