dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


W związku z ostatnimi planowanymi zmianami związanymi z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi podjęliśmy decyzję o wypracowaniu wspólnego stanowiska w tej sprawie. Zapraszamy do zapoznania się z treścią oświadczenia, które prezentujemy poniżej.

____________________________________

Szanowne Panie Posłanki,

Szanowni Panowie Posłowie. 

Wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec proponowanego przez rząd PO-PSL przejęcia oszczędności emerytalnych Polaków zgromadzonych w OFE.

Podobnie jak wielu ekspertów uważamy, że jest to projekt sprzeczny z dotychczasowym kierunkiem transformacji w Polsce i zły dla długofalowego rozwoju gospodarki. Godzi on w interesy zarówno młodszych, jak i starszych pokoleń. Przywracając monopol ZUS na przyszłe emerytury, zmniejsza też ich przyszłe bezpieczeństwo. Budzi także zasadnicze zastrzeżenia co do zgodności z Konstytucją RP.

Ponadto, poprzedzająca i towarzysząca temu projektowi oficjalna kampania naruszała elementarne zasady rzetelności oraz podważała i tak już słabe zaufanie do państwa i polityków.

Uzasadnienie tych tez można znaleźć w licznych publikacjach ekonomistów i prawników oraz w opiniach do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłat emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

Uważamy, że posłowie i senatorowie, którzy zagłosują za takim projektem, nie powinni być umieszczani na listach wyborczych. My, przedstawiciele młodego pokolenia, zrobimy wszystko, aby tak się stało. W najbliższych wyborach nie zagłosujemy na posłów, którzy poprą te drastyczne zmiany.

Z poważaniem,

Przedstawiciele:

  1. Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR)
  2. Komitet Obywatelski ds. Bezpieczeństwa Emerytalnego (KOBE)
  3. Koło Naukowe Inwestorów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
  4. Koło Naukowe Public Relations WE Uniwersytetu Gdańskiego
  5. Liberte!
  6. Projekt: Polska
  7. Stowarzyszenie KoLiber
  8. Stowarzyszenie Libertariańskie
  9. Stowarzyszenie Młodzi dla Polski
  10. Studenckie Koło Giełdowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

___________________________________

Zapraszamy na www.niezaglosuje.pl oraz na stronę na portalu Facebook
szota.biz  ★