dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


Otrzymaliśmy w trybie ekspresowym, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, odpowiedź na nasz wniosek o udostępnienie ekspertyz o niekonstytucyjności trzech projektów ustaw o związkach partnerskich.

Z odpowiedzi wynika przede wszystkim, że Ministerstwo nie zamówiło żadnych nowych ekspertyz. Byliśmy przekonani, że Ministerstwo dysponuje nieznanymi opiniami wybitnych konstytucjonalistów, które uzasadniałyby głosowanie przeciwko dalszej debacie nad projektami ustaw i pogłębionej refleksji w komisjach. Niestety, w odpowiedzi Ministerstwa żaden nowy argument się nie pojawia.

Kompletna treść stanowiska
szota.biz  ★