dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


Grupa miejska Stowarzyszenia Projekt: Polska popiera inicjatywę ograniczenia możliwości  sprawowania funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta do dwóch kadencji. Uważamy, że jest to rozwiązanie, które ma szanse zwiększyć przejrzystość sprawowania władzy na poziomie lokalnym oraz korzystnie wpłynąć na wzrost uczestnictwa obywateli w sprawach publicznych. Osoby sprawujące funkcję wójta, burmistrza, prezydenta miasta korzystają z tak dużej premii rozpoznawalności, że przy obecnej słabości mediów lokalnych nawet osoby bardzo aktywne publicznie w wielu przypadkach nie mają szans na równą rywalizację wyborczą. Okres dwóch kadencji uważamy za wystarczająco długi, aby możliwe było tworzenie i realizowanie racjonalnych planów rozwojowych gmin i miast.

Pełna treść stanowiska:
Stanowisko grupy miejskiej Stowarzyszenia Projekt Polska ws ograniczenia liczby kadencji wójtów burmistrzów i prezydentów miast
szota.biz  ★