dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


W czwartek, 8. września, podczas XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy,
odbył się panel „Siła informacji: otwarte zasoby jako fundamenty
rozwoju cywilizacyjnego” zorganizowany przez Centrum Cyfrowe Projekt:
Polska. Panel cieszył się dosyć dużym zainteresowaniem uczestników
Forum, chociaż nie pomogła nam zmiana sali, która nastąpiła w
ostatniej chwili i zaskoczyła wszystkich.

Sama dyskusja była bardzo interesująca. Wstęp do panelu stanowiła
prezentacja Ministra Michała Boniego, który przedstawił koncepcję
rozwoju Polski cyfrowej zawartą w dokumencie „Polska 2030. Trzecia
fala nowoczesności”. Minister Boni przypomniał, że kiedy dyskutujemy o
internecie, to równocześnie rozmawiamy o wolności. Podkreślił, że
otwarte zasoby to ważny element budowy otwartego społeczeństwa.
Dyskutowany obecnie w Senacie projekt ustawy o dostępie do informacji
publicznej zakłada darmowy dostęp i możliwość ponownego wykorzystania
danych publicznych. Otwarte zasoby, zdaniem Michała Boniego, stanowią
znakomity impuls stymulujący przedsiębiorczość w dobie kryzysu.
Minister mówił również o konieczności zwiększenia stopnia otwartości
systemu edukacji – zaprezentował projekt elektroniczny podręcznik, w
którym cyfrowe treści edukacyjne będą dostępne w sposób otwarty i za
darmo. „Ta rewolucja wymaga jednak dobrego przygotowania nauczycieli,
dostępu do szybkiego internetu i odpowiedniego sprzętu” dodał
Minister.

Głos w dyskusji zabrał następnie Carl Christian-Buhr, członek gabinetu
Komisarz Neelie Kroes, który wyraźnie podkreślił, że działania Polski
na rzecz otwierania dostępu do zasobów publicznych powinny stanowić
wzór dla innych państw członkowskich. Pytanie jednak, jak udostępniać
dane, aby jednocześnie czynić je użytecznymi. Buhr zwrócił również
uwagę na potrzebę budowania konsensusu między głównymi
interesariuszami w sprawie sposobu udostępniania danych.

Andrij Szewczenko, przewodniczący Komisji ds. Wolności Słowa i
Informacji z Ukrainy zapowiedział gotowość Ukrainy do wkroczenia na
ścieżkę otwartości, którą przeciera Polska. Zdaniem Szewczenko
otwarcie dostępu do danych to także znakomite narzędzie, które służy
zmniejszeniu poziomu korupcji.

Temat podjął Giorgi Waszadze, wiceminister sprawiedliwości Gruzji,
który opowiedział o skuteczności otwartych metod rządenia w
rozwiązywaniu problemu korupcji, która zakorzeniła się w Gruzji w
czasach sowieckich. Nowe technologie i przejrzystość informacji
pozwoliły jednak na wyeliminowanie łapówkarstwa. Gruzja podejmuje
aktywne działania na polu cyfryzacji państwa. Wprowadzono darmowy
internet we wszystkich szkołach, program darmowych komputerów dla
uczniów. Cyfryzację rozpoczęto od poziomu urzędów, przez odważne
zmiany i inwestycje a następnie zachęcano do nowych technologii
obywateli. Dziś w Gruzji deklarację podatkową można złożyć tylko przez
internet.

 
szota.biz  ★