dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


Rada Stowarzyszenia Projekt: Polska 22 maja 2011, podczas obrad w Łodzi, przyjęła uchwałę rekomendującą Zarządowi poparcie dla „Paktu dla Kultury”.

Jak stwierdzono w treści uchwały:

Rada zauważa zgodność pomiędzy głównymi tezami zawartymi w „Pakcie” a wizją nowoczesnego państwa promowaną przez Stowarzyszenie Projekt: Polska. Rada postrzega dbałość o kulturę jako inwestycję w rozwój postaw obywatelskich społeczeństwa, budowanie więzi społecznych oraz ważny czynnik długofalowego wzrostu gospodarczego. Państwo nie tylko powinno wydawać środki publiczne na działalność kulturalną, ale także powinno dbać o efektywne wykorzystanie tych środków i rozwój prywatnych instytucji kultury oraz mecenatu prywatnego.

Ze względu na korzyści wynikające z uczestnictwa w kulturze dostęp do niej powinien być jak najszerszy. Ważne jest zatem umiejętne wykorzystanie nowych technologii: tworzenie powszechnego, bezpłatnego dostępu do kanonu polskiej sztuki (cyfryzacja zasobów) oraz do dzieł powstających przy wykorzystaniu środków publicznych, stworzenie nowych przepisów prawnych odpowiadających zmieniającej się sytuacji na rynku dostępu do kultury.

„Pakt dla kultury” jest dokumentem zawierającym główne tezy dotyczące kierunku rozwoju kultury w Polsce.Zainicjowany został przez ruch społeczny określający się mianem Obywateli Kultury, zaś 14 maja pod „Paktem” podpisał się Premier Donald Tusk.

Obecnie Zarząd Stowarzyszenia podjął kroki zmierzające do realizacji postanowień uchwały.

treść uchwały
szota.biz  ★