dlaczego my
Otwarty Samorząd
otwieramy dane publiczne

Otwarty Samorząd

Projekt stanowi rozwinięcie projektu „Open Government Roadmap” realizowanego przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.

Celem projektu jest promocja idei otwierania danych publicznych, poprzez budowanie aplikacji internetowych wykorzystujących dane publiczne

Istotą projektu Otwarty Samorząd jest realizacja kilku pilotażowych działań stanowiących elementy wdrażania modelu otwartego rządu w wybranych miastach oraz prowadzenie działań rzeczniczych mających na celu upowszechnienie tych rozwiązań na możliwie szeroką skalę.

To projekt finansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego mamy możliwość przygotowania studiów wykonalności takich projektów jak:

  • Projekt: Szkoły – Stworzenie platformy internetowej porównującej placówki edukacyjnej.
  • Projekt: Parkowanie i transport publiczny- Pozyskanie danych rejestrowanych przez parkometry w celu stworzenia mapy intensywności wykorzystania miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania uwzględniającej dni tygodnia oraz rozkład dobowy i tygodniowy.
  • Projekt: Miejsca dla niepełnosprawnych – Pozyskanie danych z PFRON dotyczących dotacji na dostosowanie budynków do potrzeb niepełnosprawnych oraz innych danych wskazujących na przystosowanie obiektu do takich potrzeb uzupełniona danymi pozyskanymi od społeczności i organizacji niepełnosprawnych; wizualizacja w formie mapy miejsc przyjaznych niepełnosprawnym.
  • Projekt: Budżet miasta – Wykorzystanie tworzonej aplikacji budżetu państwa do prezentacji i wizualizacji danych budżetowych miasta.

W ramach działań w projekcie Otwarty Samorząd odbyło się szkolenie/ więcej

Koordynatorem projektu jest: Joanna Grabarczyk

 szota.biz  ★