dlaczego my
Centrum Cyfrowe
Wybierz - przeglądaj - zrozum dane publiczne.

Centrum Cyfrowe

 

 

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska pracuje na rzecz zmiany społecznej i zwiększenia zaangażowania obywatelskiego wykorzystując potencjał narzędzi cyfrowych oraz modeli współpracy opartych na dzieleniu się zasobami i wiedzą.

Czym się zajmujemy? Nasze działania i projekty prowadzimy w trzech podstawowych obszarach:

 

Open Government: prowadzimy projekty na rzecz zwiększania transparentności funkcjonowania instytucji publicznych. Staramy się przekonywać instytucje publiczne – rządowe i samorządowe do większego otwarcia na obywateli poprzez zapewnianie im dostępu do danych publicznych oraz o swobodny wgląd w proces stanowienia prawa.

 

Open NGO: razem z innymi organizacjami pozarządowymi pracujemy na rzecz wprowadzania modeli otwartości w działaniach trzeciego sektora i w instytucjach kultury. W oparciu o upowszechnienie licencji creative commons dążymy do tworzenia standardów otwartości opartych na kulturze dzielenia się zasobami, wiedzą i twórczością.

 

Otwarta Kultura: interesuje nas wpływ rozwoju technologicznego na społeczeństwo oraz związane z nim postępujące zmiany kulturowe, które staramy się diagnozować, interpretować i upowszechniać. W tym obszarze prowadzimy również działania edukacyjne zachęcające twórców do wykorzystywania nowych technologii w formule medialabów jak również projekty mające na celu zmniejszanie skali wykluczenia cyfrowego.

 

Wspólnym mianownikiem naszych projektów jest otwartość – oznaczająca dostępność zasobów  i promowanie modeli współpracy w oparciu o otwarte zasoby. W tym celu jesteśmy partnerem instytucjonalnym projektu Creative Commons Polska.

 

W jaki sposób działamy? Prowadzimy nasze projekty w duchu ‘think & do tankowym’ – nie tylko diagnozujemy i opisujemy rzeczywistość społeczną, chcemy również aktywnie wpływać na jej kształt. W tym celu tworzymy w naszym Laboratorium narzędzia programistyczne oraz prowadzimy działania edukacyjne, promujemy rozwiązania prawne oraz angażujemy się w akcje społeczne.

www.centrumcyfrowe.plszota.biz  ★