dlaczego my
Otwarte Zabytki

Otwarte zabytki-podsumowanie etap Otwarte zabytki-podsumowanie etap I

„Otwarte zabytki”

Od 03 lipca Centrum Cyfrowe Projekt: Polska wraz ze Stowarzyszeniem Projekt: Polska prowadziło projekt „Otwarte zabytki”. Była to największa w Polsce akcja croudsourcingowa, oparta na zaangażowaniu obywateli. Jej celem było uzupełnianie państwowego rejestru zabytków, a następnie współtworzenie portalu – bazy wiedzy o polskich zabytkach.

 

„Jak to działa”

Pierwsza faza projektu, trwająca siedem tygodni, polegała na tworzeniu internetowego katalogu zabytków w oparciu o dane zawarte dotychczas w Rejestrze Zabytków (tworzonym i nadzorowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa). Weryfikacja i zmiana informacji udostępnionych nam przez NID, odbywały się za  pośrednictwem narzędzia internetowego, dostępnego na portalu www.otwartezabytki.pl. Narzędzie było skonstruowane tak, aby wszystkie grupy wiekowe mogły poradzić sobie z jego użytkowaniem, tym  bardziej, że w projekt zaangażowane były m.in. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Uniwersytety Trzeciego Wieku. Była to forma ankiety, w której wszyscy użytkownicy portalu mogli w  łatwy sposób sprawdzić, czy dane tam zawarte, takie jak miejscowość, adres, data powstania, są poprawne.

 

„Akcje społecznościowe”

Uzupełnianiu bazy danych towarzyszyły mniejsze akcje społeczne, prowadzone przez członków Stowarzyszenia Projekt: Polska w dziewięciu polskich miastach, w których łącznie wzięło udział około 200 osób. Akcje miały charakter spacerów, w trakcie których uczestnicy mogli zapoznać się z lokalnymi zabytkami. W Warszawie, Poznaniu, Przemyślu, Nysie, Białymstoku, Lublinie czy Koszalinie entuzjaści historii i nie tylko, spotykali się w celu odkrycia na nowo lokalnych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Wszystkie spacery zakończone były spotkaniami w kawiarni, gdzie w miłej atmosferze uczestnicy wspólnie uzupełniali bazę zabytków za pośrednictwem portalu www.otwartezabytki.pl. Pełniły funkcje nie tylko promocyjne – łączyły tradycję i historię z nowoczesną technologią, podkreślając ich społeczny wymiar, poprzez zwrócenie uwagi na ogólnodostępność informacji na temat zabytków polskich.

 

Cyfrowy Czyn Społeczny jest akcją zakrojoną na szeroką skalę, a etap weryfikowania rejestru zabytków, jest pierwszym z wielu. W kolejnych etapach przewidziane jest nie tylko weryfikowanie danych z baz Narodowego Instytutu Dziedzictwa, lecz także uzupełnianie ich o aktualne zdjęcia, rzuty czy opisy.

Przewagą tego projektu nad innymi akcjami typu ‘crowdsourcing’, jest fakt, iż nie jest on adresowany wyłącznie do wąskiej grupy specjalistów w dziedzinie architektury i historii, lecz do każdej osoby zainteresowanej włączenie się w akcję pożytku publicznego. Dotychczasowe sukcesy projektu stanowią bazę pod nasze dalsze działania.

 

 szota.biz  ★