dlaczego my
Otwarte Zabytki

Otwarte Zabytki – o projekcie.

Naszą ambicją jest włączenie obywateli aktywne uczestnictwo w ogólnopolskiej w akcji tworzenia obywatelskiego katalogu zabytków, w oparciu o dane pochodzące z państwowego rejestru zabytków. Następnym krokiem będzie współtworzenie portalu – bazy wiedzy o polskich zabytkach połączonej z obywatelskim monitoringiem ich stanu.

Rejestr zabytków (tworzony przez wojewódzkich konserwatorów zabytków i gromadzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa) jest zbiorem zawierającym blisko ponad sześćdziesiąt pięć tysięcy obiektów. Obecnie brakuje w nim istotnych informacji, których gromadzenie w latach wcześniejszych nie było wymagane – na przykład dotyczących położenia geograficznego poszczególnych obiektów (współrzędnych GPS). Rejestr nie zawsze zawiera też aktualne adresy, czy  dokładną datę powstania obiektu, co utrudnia jego praktyczne wykorzystywanie.

Podczas akcji wzbogacania danych pochodzących z rejestru zabytków chcielibyśmy pokazać uczestnikom i opinii publicznej, jak można skutecznie pracować na rzecz wspólnego dobra, jakim jest zasób rejestru zabytków. O tym, że taki  crowdsourcingowy sposób pracy może być bardzo efektywny pokazały nasze doświadczenia podczas Open Data Day 2011.

Efekty pracy osób zaangażowanych w akcję tworzenia obywatelskiego katalogu zabytków będą podstawą do stworzenia ogólnodostępnego portalu zbudowanego w oparciu o „obywatelski rejestr zabytków”. Portal będzie umożliwiał m.in. odnalezienie zabytków w najbliższej okolicy, zobaczenie ich na mapie, zgłaszanie alertów o stanie zabytków, uzupełnianie opisów (połączenie z Wikipedią), dodawanie zdjęć, proponowanie obiektów, które powinny zostać objęte ochroną konserwatorską oraz na podstawowym poziomie funkcje społecznościowe – łączenie się osób w grupy zainteresowań itp.

Ponieważ portal będzie zbierać dane o wszystkich polskich zabytkach, także tych, znajdujących się poza granicami kraju, szczególnie istotne jest dla nas zachęcenie do dzielenia się wiedzą na ten temat członków Polonii.

Ponadto, dane zebrane podczas akcji i później gromadzone w portalu będą mogły zostać wykorzystane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa jako materiał pomocniczy – weryfikujący posiadane oraz gromadzone z innych źródeł informacje przy realizacji jego działań (m.in. wdrażanie unijnej dyrektywy INSPIRE czy monitorowania stanu zabytków), a także przez wszystkie inne osoby, które chciałyby użyć ich w swoich serwisach. Narodowy Instytut Dziedzictwa jako patron projektu udziela wsparcia merytorycznego w zakresie wykorzystania danych pochodzących z państwowego rejestru zabytków.

Działania w ramach akcji społecznościowej planujemy prowadzić w okresie od 3 do 24 lipca 2012.

Uruchomienie serwisu-bazy wiedzy o zabytkach planujemy na połowę sierpnia 2012.

Projekt zainspirowany został ubiegłoroczną edycją konkursu fotograficznego „Wiki lubi zabytki” (odbywającego się również w tym roku), organizowanego przez Wikimedia Polska, którego Centrum Cyfrowe było partnerem, a Narodowy Instytut Dziedzictwa patronem. Chcielibyśmy, aby nasza inicjatywa, wsparła tego typu wydarzenia w budowaniu obywatelskiego zasobu wiedzy o zabytkach.

Partnerzy:

                                    

                                           

 

Koordynatorkami projektu są: Katarzyna WernerKasia Sawko.

 szota.biz  ★