dlaczego my
II edycja Kongresu Wolności

II edycja Kongresu Wolności

W tym roku chcemy zorganizować drugą edycję Kongresu Wolności. Pierwszy Kongres, który odbył się w 2010 roku, kończyliśmy konkluzją, że choć już jako społeczeństwo przyzwyczailiśmy się do korzystania z dobrodziejstw wolności, to cały czas musimy dbać o poszerzanie jej granic. Tylko wtedy możemy poważnie myśleć zarówno o rozwoju osobistym, jak i o rozwoju kraju.

Wydarzenia wokół ACTA pokazały aktualność tego problemu. Rok temu młodzi Polacy masowo wystąpili przeciwko wprowadzeniu regulacji ACTA widząc w niej ograniczenie swoich praw. To pierwszy taki wypadek pokoleniowego protestu w historii Polski po ’89 roku. Rozpoznając wagę tych wydarzeń Drugi Kongres Wolności chcemy poświęcić pytaniu o to, w jaki sposób „dzieci sieci” (jak pisał o generacji uczestników protestów Piotr Czerski) realizują swoją wolność.

Spojrzenie na Polskę z perspektywy młodego pokolenia wydaje nam się ważne w kontekście realiów polskiego życia publicznego. Dominują w nim bowiem politycy, którzy są obcy w świecie cyfrowym lub są co najwyżej imigrantami w cyfrowej rzeczywistości. Rozwój dla nich oznacza ilość kilometrów wybudowanych autostrad, a nie autostrad cyfrowych, demokrację traktują „odświętnie” jako jednorazowy akt wyborczy co cztery lata, a nie nieustanny, natychmiastowy dialog prowadzony w „czasie rzeczywistym”. Polskim państwem na co dzień sterują ludzie, którzy nie rozumieją, że obywatele maja prawo „używać państwa” w możliwie najbardziej komfortowy sposób. Polska klasa polityczna jest zdominowana przez pokolenie 50cio i 60cio latków dbających o poparcie wśród głosujących, czyli ludzi starszych niż 45 lat.

Oznacza to, że młodzi Polacy, których w największym stopniu będą dotykały decyzje podejmowane dzisiaj, nie mają wpływu na swoją przyszłość. Chcemy to zmienić. Chcemy zobaczyć jaki kraj zrobiliby sobie ludzie wychowani w wolnej Polsce, w cyfrowym świecie.

Więcej informacji na Facebook’u oraz stronie internetowej Kongresu.szota.biz  ★