dlaczego my
Przywództwo Kobiet
26 wrzesień Wrocław

Przywództwo Kobiet

Szkoła Liderów wraz z Projektem: Polska organizuje cykl konferencji o Przywództwie kobiet, które są realizowane w ramach projektu: „ Bez Liderów się nie da”.

Cykl konferencji i warsztatów ma na celu wzmacnianie liderek i liderów życia publicznego w Polsce. Niestety cały czas istnieje istotna dysproporcja w liczbie kobiet i mężczyzn w życiu publicznym zarówno we władzach lokalnych jak i centralnych. Obecnie kobiety w sejmie stanowią 23%. Tylko 9% kobiet to prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie. W 57 gminach  żadna kobieta nie znalazła się  ani we władzach wykonawczych, ani w organach stanowiących.

Dostrzegając tą sytuację zdecydowaliśmy rozpocząć w czterech regionach Polski debatę na temat obecności kobiet we władzach lokalnych. W 2012 roku organizujemy w Katowicach, Wrocławiu, Białymstoku i Olsztynie konferencje połączone z roboczymi seminariami na temat przywództwa kobiet.

Seminaria skierowane są do liderek i liderów samorządu: wójtów, burmistrzów,  radnych, przewodniczących rad i klubów, liderek i liderów organizacji pozarządowych, przedstawicieli mediów lokalnych, do Absolwentek i Absolwentów programów realizowanych przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji i seminarium we Wrocławiu. Więcej na stronie.szota.biz  ★