dlaczego my
Przestrzeń miasta

Przestrzeń miasta

Idea. Celem projektu „Przestrzeń Miasta” jest promowanie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń publiczną, a jednocześnie budowanie tolerancji i wrażliwości na problemy społeczne. Program adresowany jest w dużym stopniu do młodych ludzi – mówi więc o trudnych kwestiach w niepodręcznikowy, pozytywny sposób. Jego podstawowym założeniem jest wskazanie łatwych mechanizmów, dzięki którym wszyscy możemy wpływać na najbliższe otoczenie. Od lat problemem większości polskich miast są godzące w godność ludzką, ksenofobiczne napisy malowane na ścianach, chodnikach i elewacjach – to właśnie nimi zajmujemy się w ramach „Przestrzeni miasta”.

Mechanizm. Osią programu jest interaktywna strona www.przestrzenmiasta.pl, zawierająca mechanizm internetowej mapy Polski, połączony z opcją przyjmowania sms-ów z lokalizacjami. Działanie projektu opiera się na tym, że każdy może przesłać sms-em zdjęcie i loalizację ksenofobicznego napisu ze swojego najbliższego otoczenia. Każde zgłoszenie trafia do bazy danych, a następnie jest moderowane i zgłaszane odpowiednim służbom (Straży Miejskiej lub Policji). Służby te odnajdują właściciela lub administratora danej powierzchni i zlecają mu usunięcie danego napisu. Z dotychczas dodanych ponad 500 zdjęć usunięta została znacząca część. Przykładowo: z Warszawy i Wrocławia, gdzie projekt rozwija się najdynamiczniej, usunięto odpowiednio 100 ze 115 zgłoszonych i 90 ze 134 zgłoszonych napisów. Kolejne zgłoszenia są w trakcie realizacji.

Partnerzy i komunikacja. Program „Przestrzeń Miasta” zgromadził już wokół siebie nie tylko setki osób w całej Polsce, ale także liczne media i instytucje. Patronat honorowy nad projektem objął Rzecznik Praw Obywatelskich, włączyła się w niego także Fundacja Batorego. Na poziomie ogólnopolskim i lokalnym zbudowaliśmy partnerstwa z Policją oraz Strażą Miejską. Partnerem medialnym programu zostało MTV Polska, które od początku lipca wspiera nas kampanią spotową. Informacje o projekcie można było dotychczas znaleźć m.in. w Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej, TVP, TVN, w Polskim Radiu i wielu innych mediach ogólnopolskich i lokalnych (www.przestrzenmiasta.pl/media.php).

Zainteresowanie tysięcy osób odwiedzających portal www.przestrzenmiasta.pl, setki dodanych przez nich zdjęć, a także zaangażowanie mediów oraz lokalnych władz, potwierdziły atrakcyjność naszego projektu, realizującego zarówno oczekiwania społeczności lokalnych, jak i osób zaangażowanych w życie społeczne.

Dołącz do akcji: www.przestrzenmiasta.plszota.biz  ★