dlaczego my
Projekt Edukacyjny

Projekt Edukacyjny

Projekt miał na celu wypracowanie liberalnych rozwiązań dla systemu nauki i edukacji wyższej w Polsce.
W ramach projektu odbyły się dwie debaty.Pierwsza miała miejsce w Gdańsku nt. „Liberalnych rozwiązań dla sprawnego systemu oświaty” w dniach 26-27 września 2009.  Jeden z paneli był poświęcony Samorządom i edukacji – szansom, problemom i wyzwaniom. W panelu udział wzięli: Ewa Łowkiel-wiceprezydent Gdyni, Ewa Kamińska-wiceprezydent Gdańska, Tomasz Drozdowski-pełnomocnik prezydenta Gdańska ds. rozwoju miasta. Nasi goście opowiadali o projektach edukacyjnych, które wprowadzili w swoich miastach, dyskutowali o obecnej kondycji polskiej edukacji wyższej i o zmianach, które należy wprowadzić.
Gościem naszego drugiego panelu był członek Parlamentu Europejskiego Janusz Lewandowski, z którym rozmawialiśmy zarówno o edukacji w Polsce i w całej UE ale tez o Polskim przewodnictwie w UE, o reformach, które należy przeprowadzić w naszym kraju i o aktualnej sytuacji w państwie.
20 listopada 2009 w Łodzi odbyła się kolejna debata. Spotkanie miało miejsce w Sali Senatu Uniwersytetu Łódzkiego. Patronat nad przedsięwzięciem objął Uniwersytet Łódzki oraz Fundacja im. Friedricha Naumanna.
Myślą przewodnią spotkania były wyzwania stojące przed szkolnictwem wyższym w Polsce. Podczas spotkania skupiliśmy się, przede wszystkim na dwóch z nich: umasowieniu szkolnictwa wyższego i jego skutkach oraz selekcji do szkół wyższych (głównie w aspekcie nowej matury).
W debacie udział wzięli: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi,  wybitny pedagog, autor wielu publikacji naukowych; prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Szkurłat – prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych UŁ oraz dr Daria Hejwosz –adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, ekspert ds. edukacji Stowarzyszenie Projekt: Polska, która moderowała dyskusję.

Ponadto, w ramach inicjatywy uruchomiono wraz z Gazetą Wyborczą portal wyborcza.pl/student.


szota.biz  ★