dlaczego my
Politopia

Politopia

Celem projektu Politopia.pl jest promowanie alternatywnej i nowoczesnej wizji debaty publicznej w Polsce.

Tradycyjny podział lewica-prawica nie jest w stanie opisywać współczesnych problemów. Jest to szczególnie widoczne w Polsce, gdzie dodatkowo podział ten ignoruje sprawy ekonomiczne i jest zdominowany przez stosunek do komunizmu, a raczej rozliczenia z nim. Zasadniczy kierunek fundamentalnych przemian w Polsce po 1989 roku trudno jest określić jako „lewicowy” lub „prawicowy”.

W projekcie Politopia.pl debata publiczna opisana jest za pomocą stosunku do wolności osobistej i ekonomicznej człowieka, symbolizowanej przez krzyżujące się linie.

Projekt Politopia.pl oparty jest na stronie internetowej, która pozwala odbiorcy sprawdzić swoje poglądy (poprzez odpowiedź na przykładowe pytania dotyczące wolności osobistej i ekonomicznej) oraz porównać swoje opinie z poglądami znajomych, a docelowo także ze stanowiskami komitetów wyborczych i osób publicznych w Polsce.

Politopia.pl jest wzorowana na amerykańskim quizie Politopia.com, prowadzonym przez Institute for Humane Studies na George Mason University. Taki model spektrum politycznego został zaproponowany w 1970 roku przez Dawida Nolana. Politopia.com kwestionuje tradycyjny podział na prawicę i lewicę. W USA prawica łączy duży stopień wolności ekonomicznej z ograniczoną wolnością osobistą, a lewica duży poziom wolności osobistej z ograniczoną wolnością ekonomiczną. Politopia.com wskazuje na możliwość wiązania wsparcia dla dużego (lub małego) stopnia obu wolności. Polski projekt przygotowany jest przy wsparciu autorów amerykańskiego oryginału, ale konkretna treść została w wielu przypadkach dostosowana do krajowych realiów.szota.biz  ★