dlaczego my
Napiszmydoeuropy.pl

Napiszmydoeuropy.pl

Polska była jednym z kilku krajów, które zgłosiły kandydaturę swojego miasta (Wrocław) do lokalizacji Europejskiego Instytutu Technologicznego. EIT to nowa powstająca instytucja UE, która czerpiąc wzorce z amerykańskiego MIT – ma stać się centrum tworzenia innowacji w EU, swoistą europejską „doliną krzemową”. Państwa, które będą gościć jeden z elementów Instytutu czyli siedzibę główną bądź jeden z „węzłów wiedzy” otrzymają potężny zastrzyk finansowy a także ogromną szanse rozwoju dla najzdolniejszych naukowców.
Decyzja w sprawie lokalizacji EIT miała zapaść pod koniec maja 2008. Niektórzy podkreślali, że jest to być może najważniejsza, europejska decyzja dla Polski od czasu akcesji do Zjednoczone Europy. Tymczasem pod koniec kwietnia 2008 temat EIT nie istniał w polskiej debacie publicznej, społeczeństwo nie miało świadomości wagi tej decyzji, rząd nie odczuwał presji ze strony mediów i społeczeństwa, aby w sposób szczególny zająć się tą sprawą.
Fundacja Projekt: Polska postanowiła zmierzyć się z tym wyzwaniem – wykorzystując potencjał jaki oferuje Internet oraz oddziaływania mediów. Fundacja uzyskawszy wsparcie Eurobanku (współorganizator projektu) oraz portalu Onet.pl w ekspresowym tempie utworzyła portal www.napiszmydoeuropy.pl, na którym zbierane były podpisy pod listem z poparciem dla umiejscowienia EIT we Wrocławiu. List po pierwsze zachęcał do społecznego poparcia po drugie zwracał również uwagę na potencjał jaki tkwi szczególnie w młodych Polakach, który może pozytywnie wpływać na całą Unię Europejską. Portal jak też idea były promowane poprzez kampanię banerowa w Onet.pl. Organizator rozpoczął też intensywną kampanię ukierunkowaną na dziennikarzy rożnych mediów oraz liczne organizacje pozarządowe w celu nawiązania współpracy przy inicjatywie oraz zainteresowania ideą.
Akcja miała na celu ukazanie, że nacisk społeczny i zaangażowanie w sprawy ważne dla kraju, może być ważnym i skutecznym narzędziem. Projekt ma procentować na przyszłość – zachęcając ludzi do udziału bądź organizacji podobnych inicjatyw. Drugim celem edukacyjnym projektu było rozpoczęcie pracy nad zmianą postrzegania Polaków przez samych siebie, Polacy powinni dostrzec w sobie innowatorów, świetnych inżynierów i odważnych przedsiębiorców.
Podczas 4 tygodni inicjatywy udało się zebrać 118.000 podpisów na stronie NapiszmydoEuropy.pl oraz 60.000 podpisów na portalu Nasza.Klasa.pl. Projekt NapiszmydoEuropy.pl wygenerował ponad 100 publikacji w mediach. Temat EIT znalazł się kilka razy na pierwszych stronach czołowych gazet w Polsce (m.in. Metro), był obecny w radiu (szczególnie silnie w TOK FM) oraz telewizji (Wiadomości, Panorama, Fakty). Organizatorzy we współpracy z partnerami Stowarzyszeniem Młode Centrum oraz Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, dotarli z informacją o inicjatywie (plakaty) do wszystkich uczelni technicznych i ekonomicznych w Polsce. Inicjatywa była jednym z bodźców, które silnie wpłynęły na mobilizację i pracę rządu w tym temacie. Stanowiła swoisty „parasol” spinający różne inicjatywy na rzecz poparcia dla EIT w Polsce.
Listy poparcia zostały przekazane poprzez ambasadorów krajów UE w Polsce do wszystkich premierów oraz ministrów nauki krajów Unii. Przedstawiciele Fundacji bezpośrednio spotkali się z ambasadorami Słowenii i Niemiec. Organizatorzy wysłali również listy do wszystkich polskich deputowanych do Parlamentu Europejskiego, z prośbą o silne lobbowanie za sprawą EIT.
Inicjatywa została zakończona 29 czerwca wraz z rozpoczęciem obrad Rady Unii Europejskiej dotyczących wybrania lokalizacji Europejskiego Instytutu Technologicznego. Podsumowanie całej inicjatywy zostało opublikowane na stronie www projektu. Należy podkreślić, znaczenie akcji dla prowadzenia negocjacji na szczeblu międzyrządowym. Poparcie społeczne wyrażone poprzez projekt było ważnym argumentem dla polskiej minister nauki Barbary Kudryckiejszota.biz  ★