dlaczego my
Liberalna strategia przeciw mowie nienawiści

Liberalna strategia przeciw mowie nienawiści

Mowa nienawiści pojawia się wszędzie: na murach miast, w mediach, w sieci. Nie można od niej uciec.
W ostatnich latach ludzie zmienili również nastawienie do niej. Wcześniej była domeną stadionowych chuliganów i ekstremistów ze skrajnej prawicy.
Obecnie mowa nienawiści weszła na stałe do życia politycznego, a partie ekstremistyczne znalazły drogę do parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego. Język tych stronnictw bywa przejmowany przez partie głównego nurtu, które następnie wywierają wpływ na język dziennikarzy. W świecie wirtualnym sytuacja jest jeszcze gorsza. Internet stał się bezdenną otchłanią mowy nienawiści. Fora, blogi, strony internetowe czy media społecznościowe pełne są agresji skierowanej zarówno do całych grup, jak i jednostek. Każdy słowny atak niesie za sobą konsekwencje – nieraz tragiczne – nie tylko dla samej ofiary, lecz także ogółu społeczeństwa. W 2012 r. zdecydowaliśmy, że coś trzeba z tym zrobić.
Projekt: Polska rozpoczął projekt HejtStop skupiony na usuwaniu mowy nienawiści z polskich miast. Stworzono specjalną stronę, która umożliwiła przesyłanie zdjęć graffiti zawierających mowę nienawiści, a koordynatorzy razem z władzami lokalnymi i właścicielami oszpeconych obiektów, przy wsparciu prywatnych firm, zaczęli je usuwać. Niektóre hasła zostały przykryte pięknymi muralami. Projekt okazał się wielkim sukcesem i postanowiono go rozwijać. Dzisiaj dostępna jest specjalna aplikacja, a HejtStop przyczynia się od usuwania mowy nienawiści także z mediów społecznościowych.
W 2012 r. rozpoczęto również długoterminowy projekt ELF „Developing a liberal strategy against online nationalism” („Rozwój liberalnej strategii przeciw nacjonalizmowi w sieci”). Pierwszą jego częścią była międzynarodowa konferencja, którą zorganizowano 2013 r. w Krakowie. Eksperci z krajów europejskich oraz ze Stanów Zjednoczonych analizowali sytuację w Europie i szukali rozwiązań. Kolejna konferencja odbyła się w Poznaniu we wrześniu 2014 r. Miała ona charakter praktyczny – uczestnicy razem z ekspertami i prowadzącymi warsztaty szukali rozwiązań, które można by od razu wprowadzić w życie. Niniejszy dokument jest podsumowaniem tego projektu. Jest to analiza przedstawiająca mowę nienawiści w sieci w Europie. Definiuje problem i wskazuje odnoszące się do niego istniejące instrumenty prawne. Na koniec przedstawia dziewięć zróżnicowanych propozycji liberalnych rozwiązań tego problemu. Niektóre sugerują zmiany prawne, a inne wskazują na konieczność dialogu z prywatnymi firmami i zmian istniejących projektów. Wszystkie jednak skupiają się na walce z mową nienawiści przy jednoczesnej ochronie wartości liberalnych, a zwłaszcza – wolności słowa.Te propozycje można rozwinąć natychmiast, ale nie można ich traktować jako zamkniętego katalogu. Jest to raczej punkt wyjścia do dalszej dyskusji pomiędzy liberałami w całej Europie. #

Zapraszamy do lektury!

Publikacja dostępna w języku polskim i angielskim.szota.biz  ★