dlaczego my
Inicjatywa RAZEM 89

Inicjatywa RAZEM 89

Inicjatywa RAZEM’89 to otwarta platforma działania dla wszystkich, którzy chcą uczcić rocznicę odzyskania wolności. Została powołana w lutym 2009 r. przez koalicję największych polskich organizacji pozarządowych i skupia dziś ponad 180 organizacji i instytucji z całej Polski, zarówno lokalnych jak i takich o zasięgu krajowym.

Działania podejmowane przez koalicję RAZEM’89 skoncentrowane są na edukacji obywatelskiej, promowaniu historii, demokracji i międzynarodowego dialogu o wolności.
Projekt: Polska był jednym z inicjatorów koalicji i w jej ramach odpowiadała za operacyjną koordynacje wszystkich działań, strategię komunikacji i PR.

6 lutego 2009, 20 lat po rozpoczęciu obrad Okrągłego Stołu została uruchomiona strona internetowa Inicjatywy RAZEM’89www.razem89.pl.


szota.biz  ★