dlaczego my
GSE 2012
„Gdańsk Security Exercise 2012″ 13-15 kwietnia 2012

GSE 2012

Serdecznie zapraszamy

w imieniu gdańskiego koła Projekt Polska do wzięcia udziału w konferencji

„Gdańsk Security Exercise 2012”,która odbędzie się w dniach 13-15 kwietnia 2012.

Do Gdańska zjadą studenci i młodzi absolwenci uniwersytetów z całego świata aby wziąć udział w pierwszej edycji Gdańskich Ćwiczeń Bezpieczeństwa – międzynarodowej konferencji poświęconej prawu, polityce, ekonomii i kulturze w zakresie stosunków międzynarodowych.
GSE 2012 to pierwsza edycja międzynarodowej konferencji, odbywającej się na Uniwersytecie Gdańskim. Istotą konferencji jest symulacja polityczna, w której uczestnicy wcielają się w decydentów dzisiejszego świata i starają się rozwiązać przygotowane na potrzeby konferencji konkretne problemy i sprostać stawianym im przez organizatorów wyzwaniom.

Te problemy i wyzwania stanowią tzw. kryzys i to właśnie on jest motywem przewodnim Gdańskich Ćwiczeń Bezpieczeństwa. Uczestnicy będą się musieli z nim zmierzyć, podzieleni na kilka komisji, reprezentujących odpowiednio państwa zaangażowane politycznie w ów kryzys. Pod nazwą komisji należy rozumieć rządy poszczególnych państw.

Zachęcamy do aplikowania pod adresem:   www.gsemun.org

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Adam Nowosielski

anowosielski@projektpolska.plszota.biz  ★