dlaczego my
Debaty 2011

Debaty 2011

Na przełomie września i października warszawskie koło Stowarzyszenia Projekt: Polska włączyło się w organizację debat z udziałem kandydatów w wyborach parlamentarnych.

Pierwsza debata odbyła się 29 września w Uczelni Vistula, a panelistami byli Tomasz Szypuła (Ruch Palikota), Tomasz Dudziński (Polska Jest Najważniejsza) oraz Krzysztof Rybiński (Obywatele do Senatu).

Celem debaty była prezentacja idei głoszonych przez przedstawicieli mniejszych ugrupowań. Publiczność miała możliwość wybrania zwycięzcy debaty , który miał dostać możliwość możliwość zmierzenia się z liderami większych ugrupowań w naszej kolejnej debacie. Ze względu na nieproporcjonalnie olbrzymi wobec pozostałych uczestników wynik przedstawiciela Ruchu Palikota (był to efekt intensywnej kampanii wśród zwolenników Ruchu na Facebooku), szansę na udział w kolejnej debacie otrzymali wszyscy uczestnicy.

3 października zorganizowaliśmy w siedzibie Fundacji Batorego debatę z udziałem Marcina Święcickiego (Platforma Obywatelska), Przemysława Wiplera (Prawo i Sprawiedliwość) Tomasza Szypuła (Ruch Palikota) oraz Krzysztofa Rybińskiego (Oywatele do Senatu).

7 października, ostatniego dnia przed nastaniem ciszy wyborczej, zorganizowaliśmy debatę z udziałem młodych kandydatów z czterech największych komitetów. Miejscem debaty ponownie była siedziba Fundacji Batorego. Przybyli: Paulina Piechna-Więckiewicz (Sojusz Lewicy Demokratycznej), Dariusz Dolczewski (Platforma Obywatelska), Dariusz Klimczak  (Polskie Stronnictwo Ludowe) oraz Piotr Muller (Prawo i Sprawiedliwość).

Wszystkie debaty prowadzili Marcin Żukowski (Młoda RP) oraz Paula Langnerowicz (Projekt: Polska).

Oprócz Młodej RP oraz naszego stowarzyszenia, w organizację debat zaangażowane były:

Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska, Studenckie Koło Naukowe Touching Europe UW, Parlament Studentów RP, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Zrzeszenie Studentów Polskich oraz samorządy studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Patronat honorowy nad debatami objęła Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.szota.biz  ★