dlaczego my
4 czerwca święto wolności

4 czerwca w Warszawie

 

11 30-12 00 Odsłonięcie pomnika Haliny Mikołajskiej  + Park Rydza Śmigłego
al. Józefa Stanka, ul. Czerniakowska w Warszawie. 

 

12 00 – 12 30 Przemieszczenie się z Parku Rydza Śmigłego na Plac Zamkowy. 

 

13 00 – 13 20 Wypuszczenie balonów 

 

13 20 – 14 45 Rozdawanie gadżetów razem89 na Placu Zamkowym i ul. Krakowskie Przedmieście, przez wolontariuszy. 

 

14 45 – 15 00 Zakończenie 

 

16 45 – 17 15 Techniczne przygotowanie uroczystości na pl. Konstytucji 4 w Warszawie 

 

17 30 – 18 00 Rozpoczęcie uroczystości
Przemówienie 

 

18 00 – 20 00 Toast za wolność
Rozdanie poczęstunku 

 

20 00 – 20 15 

 

Zakończenie uroczystości obchodów 4 czerwca

 szota.biz  ★