dlaczego my
„Zakładajcie Komitety” - 35-lecie powstania Komitetu Obrony Robotników

„KOR35ROK”

25 września w Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowaliśmy konferencję „KOR35ROK” nawiązującą do 35 rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników. Sesja obejmowała między innymi panele:

„KOR na eksport?” Czy i jak możemy podzielić się naszym doświadczeniem opozycyjnym?

Przez kilkanaście lat – od końca 70. do początku 90. – KOR był jednym z najlepszych polskich produktów eksportowych: na jego doświadczenie powoływali się opozycjoniści w całym bloku sowieckim. Dziś, gdy na naszych oczach fala demokratyzacji obejmuje społeczeństwa arabskie, doświadczenia KOR wydają się mniej przydatne. Celem panelu była rozmowa o  kwestii znaczenia strategii KOR-owskiej w ruchu demokratycznym: czy miała ona sens tylko w kontekście schyłkowego realnego socjalizmu, czy też wyraża ona wartości i dążenia uniwersalne. Chcielibyśmy porozmawiać o krajach Afryki Północnej, Kubie, Azji Środkowej i naszych najbliższych sąsiadach.

W dyskusji wzięli udział:
Róża Thun, Anna Husarska, Paweł Kazanecki, Krzysztof Strachota. Prowadzenie – Konstanty Gebert

11:45 – 13:30 – „Od anty-polityki do polityki. I… z powrotem?”

Dysydenci zaczynali budować swój program działania, określając go jako „anty-polityczny”. W ówczesnych warunkach każde działanie poza oficjalnymi kanałami wyrażania opinii wikłało w politykę… i to na całe lata. Nic dziwnego, że z opozycjonistów wywodzą się politycy, którzy podjęli się budowania po 1989 nowego porządku III RP. Zadaliśmy  pytania: jakie są zalety takiej biografii politycznej? Czy istnieją jakieś ograniczenia? Czy życiorys od dysydenta do polityka przekłada się w jakiś sposób na specyfikę polskiej sfery publicznej? I wreszcie, czy w pewnych przypadkach można mówić o rozpoczęciu, umownie ujętej, drogi „z powrotem do anty-polityki” jako wiarygodnej dla społeczeństwa sfery działalności publicznej fundacji i stowarzyszeń. Na czym polega istota polskiej polityczności i zaangażowania społecznego? Rozpoczęta 35 lat temu odyseja polskiej opozycji jest daleka od zakończenia.

W dyskusji wzięli udział:
Ewa Kulik-Bielińska, Barbara Labuda, Jacek Szymanderski, Prowadzenie – Jarosław Kuisz, Kacper Szulecki

„Jak dzisiaj wychowywać aktywnych obywateli”

Część I – „Wzorce”.

Pierwszą część spotkania poświęcona była rozmowie o środowiskach, które aktywnych obywateli kształtowały w przeszłości. Do opozycji weszły przecież grupy ludzi związanych ze sobą już wcześniej. Potrafili reagować na problemy, które oceniali jako najważniejsze, potrafili współdziałać, potrafili do działania nakłonić innych. Jak to się stało, kto ich tego nauczył, jakie wartości nie pozwoliły im stać z boku? Jak widzą wyzwanie na dzisiaj, co możemy zrobić, by obywateli ruszyć, namówić do aktywności. Co z tamtych metod i sposobów docierania do młodych dzisiaj możemy wykorzystać, by przekonać do zaangażowania i aktywności?

W dyskusji wzięli udział:
Dariusz Kupiecki, Mirosław Rybicki, Mirosław Sawicki, Henryk Wujec, Prowadzenie – Andrzej Morozowski

Część II – „Co dziś?”

Dyskusja młodych ludzi, którzy nie tylko sami są aktywni, ale także do taką aktywność pragną kształtować: prowadząc programy obywatelskie skierowane do „młodych”. Skąd są, co powoduje, że pracują na rzecz aktywności obywatelskiej? I jakie są ich doświadczenia, jak brzmią propozycje na kształtowanie postaw, solidarności społecznej, współodpowiedzialności za wspólnotę, otoczenie czy kraj.

W dyskusji wzięli udział:
Olga Napiontek, Karolina Wigura, Jakub Michałowski, Szymon Gutkowski, Jakub Wygnański. Prowadzenie – Irena Wóycicka.

 szota.biz  ★