dlaczego my
„Zakładajcie Komitety” - 35-lecie powstania Komitetu Obrony Robotników

„Zakładajcie Komitety” – 35-lecie powstania Komitetu Obrony Robotników

 

www.zakladajciekomitety.pl

23 września 1976 roku powstał Komitet Obrony Robotników. W podpisanym przez 14 osób – w tym między innymi przez Stanisława Barańczaka, Jacka Kuronia, Edwarda Lipińskiego i  Antoniego Macierewicza  – „Apelu do społeczeństwa i władz PRL” sygnatariusze stanęli w obronie osób represjonowanych przez władze PRL za udział w robotniczych wystąpieniach w Ursusie, Radomiu i innych miastach w czerwcu 1976 r.

Czy to co wydarzyło się 35 lat temu, jest interesujące już tylko dla historyków? Czy działania osób zaangażowanych w KORmogą być dziś dla nas istotne?

Wierzymy, że ideały i wartości, które połączyły 35 lat temu, wywodzących się z różnych środowisk ludzi są nadal ważne, chcemy z historii wyciągać wnioski, a nie czytać tylko o niej w książkach.  Dlatego właśnie zaangażowaliśmy się w obchody 35-lecia powstania Komitetu Obrony Robotników.

Jako cele, projektu, stawiamy sobie między innymi przypomnienie i przedstawienie społeczeństwu działalności Komitetu, a także samych osób zaangażowanych w jego aktywność. Komitet Obrony Robotników w swojej działalności nawiązywał i kontynuował Polskie tradycje niepodległościowe i obywatelskie – chcielibyśmy, aby nasz projekt powiązał te właśnie tradycje z obecnie funkcjonującym w Polsce społeczeństwem obywatelskim, którego KOR tworzył podwaliny. By cele i metody Komitetu, choć mogą wydawać się dziś odległe, stawały się realną inspiracją do działań teraźniejszych. Projekt „Zakładajcie Komitety”,która to nazwa nawiązuje do słów Jacka Kuronia, ma także stać się dla Polaków inspiracją i zachętą dla szerokiej aktywności obywatelskiej.

Planujemy, podjęcie działań edukacyjnych, które będą zachęcać młodzież do uczestnictwa w aktywności społecznej. W wybranych  szkołach ponadpodstawowych na terenie całego kraju będziemy prowadzić warsztaty, które na bazie historycznych inspiracji KOR-em, miałyby motywować uczniów do zaangażowania się w działalność dla dobra wspólnego oraz ułatwić im zrozumienie i zakładanie zinstytucjonalizowanych form społeczeństwa obywatelskiego.

Wyznaczone cele realizujemy między innymi poprzez budowę witryny internetowej, na której znalazłyby się materiały dotyczące Komitetu Obrony Robotników – archiwalne oraz na bieżąco przygotowana, takie jak krótkie wywiady z członkami KOR.

Projekt rocznicowy realizowany jest we współpracy między innymi z Fundacją „Ośrodek KARTA”, Fundacją „Civis Polonus”, Stowarzyszeniem „Młoda RP”. Projekt finansowany jest ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

Projekt został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Więcej o „Zakładajcie Komitety” można dowiedzieć się na:

www.zakladajciekomitety.pl

Facebook

lub pisząc na:

kontakt@zakladajciekomitety.plszota.biz  ★