dlaczego my
1% dla Projektu: Polska

1% dla Projektu: Polska

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z serdeczną prośbą o przekazanie 1% podatku na realizowany przez Stowarzyszenie Projekt: Polska projekt Przestrzeń Miasta. Przestrzeń Miasta to projekt partycypacyjny, którego celem jest zwalczanie mowy wrogości i nienawiści (w postaci symboli i napisów) z murów polskich miast. Został uruchomiony po raz pierwszy pięć lat temu, był dużym sukcesem; dziś przechodzi udoskonalenie technologiczne i odświeżenie wizerunkowe, dzięki wsparciu agencji Saatchi&Saatchi. Obecnie pracujemy nad opracowaniem strategii i kreacji kampanii społecznej, która będzie towarzyszyła nowemu otwarciu projektu zaplanowanemu na wiosnę tego roku. Staramy się pozyskać środki na projekt
z różnych źródeł – jednym z nich jest właśnie 1% podatku! Chcielibyśmy by projekt stał się flagowym działaniem naszej organizacji, dzięki Państwu może stać się to możliwe.

Więcej o projekcie.

Projekt : Polska to pierwszy w Polsce liberalny, interdyscyplinarny think-do tank. To z jednej strony ogólnopolskie stowarzyszenie – demokratyczna organizacja, oparta na dobrowolnym członkostwie wszystkich zainteresowanych osób, z ponad dwudziestoma ośrodkami w całym kraju; z drugiej zaś strony: fundacja, która przyciąga najlepszych specjalistów do pracy nad konkretnymi rozwiązaniami dla Polski. W ramach fundacji działa Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, które pracuje na rzecz zmiany społecznej i zwiększenia zaangażowania obywatelskiego, wykorzystując potencjał narzędzi cyfrowych oraz modeli współpracy opartych na dzieleniu się zasobami i wiedzą oraz lokal państwomiasto, które jest otwartą przestrzenią do pracy i współpracy. W naszym lokalu chcemy gościć organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, przedstawicieli lokalnego samorządu, instytucji państwowych i międzynarodowych. Przede wszystkim jednak zapraszamy osoby, dla których pojęcie dobra wspólnego ma jeszcze znaczenie.

Jeśli te informacje zdołały Państwa przekonać do naszych działań oraz  idei i celów, jakie chcemy wdrażać w życie, pozwalamy sobie zwrócić się z prośbą o ich wsparcie. Fundacja Projekt: Polska, jako że posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, może zostać wsparta Państwa funduszami  w postaci przekazania 1% swojego podatku .

Aby przekazać nam fundusze, wystarczy wpisać w odpowiedniej rubryce formularza PIT pełną nazwę naszej organizacji: Fundacja Projekt: Polska, nasz numer KRS: 0000293488 oraz kwotę stanowiącą równowartość 1 procenta podatku należnego za rok 2012. Przygotowaliśmy także dla Państwa specjalny program( w wersji dla PC oraz MAC).

Będziemy wdzięczni za każdy gest wsparcia z Państwa strony.

Z poważaniem,

Paweł Ciacek
Prezes Fundacji Projekt: Polska

Grzegorz Pietraszewski
Przewodniczący Stowarzyszenia Projekt: Polskaszota.biz  ★