dlaczego my
Europa 2.0. Nowe Otwarcie

Program Konferencji

<<< W trakcie trwania każdego panelu przewidziana jest dyskusja z publicznością >>>

1030-1100 Powitanie uczestników konferencji

Panel I

1100-1250

Europa 2.0. Zjednoczona Europa – czy to nadal aktualne ?

Panel poruszający zagadnienia przyszłości zjednoczonej Europy w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej, problemu występowania „dwóch prędkości” w rozwoju krajów członkowskich oraz deficytu demokracji. Integracja czy dezintegracja? Jaka jest wizja Europy? Jakie są propozycje zmian w funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

Paneliści:
 • Szymon Gutkowski przewodniczący Stowarzyszenia Projekt:Polska, dyrektor zarządzający agencji reklamowej DDB.
 • Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska – Posłanka do Parlamentu Europejskiego
 • Prof. dr hab. Roman Kuźniar – doradca ds. międzynarodowych Prezydenta RP.
 • Aleksander Smolar – prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego.
Prowadzący: Leszek Jażdzewski – redaktor naczelny Magazynu Liberte!
1250-1300 przerwa kawowa

Panel II

1300-1500

Lizbona 2.0. Nowa strategia konkurencyjności dla Europy. Panel gospodarczy

Co należy zrobić w ramach zewnętrznej i wewnętrznej polityki Unii Europejskiej, aby Europa była bardziej konkurencyjna na globalnym rynku? Problem osadzony w kontekście harmonizacji lub ujednolicenia różnych polityk Unii Europejskiej, przyszłości unii walutowej oraz granicach integracji.

Paneliści:
 • Rafał Antczak ekonomista, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezes Deloitte Polska.
 • Grzegorz Cydejko – dziennikarz magazynu „Forbes”, komentator polityki gospodarczej, finansów i biznesu.
 • Dr Jan Olbrycht – poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej.
 • Maria Pasło-Wiśniewska –  ekonomistka, bankowiec i polityk, przewodnicząca Rady Konsultacyjnej PKPP Lewiatan, a w latach 2005-2007 posłanka na Sejm.
 • Ryszard Petru – przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich, doradca ekonomiczny DemosEuropa.
 • Prof. dr hab. Jan Winiecki – Członek Rady Polityki Pieniężnej, ekonomista, nauczyciel akademicki..

Prowadzący: Paweł Luty – dziennikarz magazynu Forbes, członek rady stowarzyszenia Projekt:Polska.
1500-1700 przerwa obiadowa

Panel III

1700-1900

Europa 2.0. Obywatele Europy

Dyskusja poświęcona próbie zdefiniowania kim są i czym kierują się obywatele Europy. Panel poruszający takie zagadnienia jak: społeczeństwa wspólnotowe, istnienie i kondycja społeczeństwa europejskiego, podstawy i ewolucja tożsamości europejskiej oraz wartości wspólne dla Europejczyków.

Paneliści:
 • Tomasz Lipiński – muzyk rockowy, wokalista, lider i współzałożyciel zespołów Brygada Kryzys, Tilt i Fotoness.
 • Jarosław Makowski – szef Instytutu Obywatelskiego, dziennikarz, publicysta, filozof, teolog.
 • Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz – sekretarz Generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej.
 • Piotr Pacewicz – dziennikarz, publicysta, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”.
 • Anna Radwan – prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.
 • Róża Thun – posłanka do Parlamentu Europejskiego.
Prowadzący: Paweł Ciacek – prezes zarządu fundacji Projekt:Polska, dyrektor pracowni MillwardBrown SMG/KRC.
1900-1915 Zakończenie konferencji

 

Każdy uczestnik, który zarejestruje się do 24 maja oraz
będzie obecny na naszej konferencji otrzyma od nas:

– unikalny CERTYFIKAT udziału
– voucher na LUNCH w przerwie spotkania


>>Kliknij tutaj aby się zarejestrować<<

szota.biz  ★