dlaczego my
Europa 2.0. Nowe Otwarcie

Paneliści

1. Europa 2.0. Zjednoczona Europa  – czy to nadal aktualne?

 

 

 • Szymon Gutkowski

Szymon Gutkowski
źródło: effie.pl

Przewodniczący Stowarzyszenia Projekt:Polska, dyrektor zarządzający agencji reklamowej DDB.

Jest jednym z pierwszych strategów marketingowych w Polsce, zaczynał w 1991 roku. Wielokrotny Juror konkursu efektywności marketingowej EFFIE. Pracował jako doradca dla kilkudziesięciu firm polskich i międzynarodowych, również za granicą. Jest współtwórcą kilku polskich marek.

Wraz z zespołem realizował duże projekty komunikacji społecznej na zlecenie kolejnych rządów: Program Powszechnej Prywatyzacji, Pakiet Czterech Reform Społecznych Jerzego Buzka, Reforma Zabezpieczeń Społecznych.

 

 • Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska

Lena Kolarska
źródło: wikipedia.org

Posłanka do Parlamentu Europejskiego, profesor socjologii, była dyrektor Instytutu Spraw
Publicznych, polityk Platformy Obywatelskiej.

Aktualnie jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Studiów Społecznych UW. Należy do
Komitetu Etyki w Nauce oraz Komitetu Socjologii PAN.

Zajmowała stanowisko dyrektora Centrum Badania Opinii Społecznej.

Była członkiem Rady Strategii Społeczno–Gospodarczej przy Radzie Ministrów oraz
członkiem Grupy Refleksyjnej przy Prezydencie RP. Doradzała pełnomocnikowi rządu do
spraw negocjacji członkowskich.

Odznaczona Medalem Europejskim przyznawanym przez Komitet Integracji Europejskiej oraz
BCC.

 

 • Prof. dr hab. Roman Kuźniar

Roman Kuźniar
źródło: onet.pl

Doradca ds. międzynarodowych Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Profesor zwyczajny, politolog, były dyplomata, nauczyciel akademicki.

Zakres jego specjalizacji obejmuje m.in. międzynarodowe stosunki polityczne, polską politykę
zagraniczną, studia strategiczne oraz bezpieczeństwo międzynarodowe.

W latach 2005-2007 zajmował stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Spraw
Zagranicznych.

 

 • Aleksander Smolar

Aleksander Smolar
źródło: fakt.pl

Prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego.

Członek Rady European Council on Foreign Relations i zastępca przewodniczącego RadyNaukowej Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, politolog, publicysta.

Pełnił funkcję doradcy Tadeusza Mazowieckiego (ds. politycznych) i Hanny Suchockiej (ds. polityki zagranicznej).

 


 

2. Lizbona 2.0. Nowa strategia konkurencyjności dla Europy.

 

 • Rafał Antczak

Grzegorz Cydejko
źródło: newsweek.pl

Wiceprezes polskiego oddziału firmy Deloitte.

Ekonomista, specjalista z zakresu makroekonomii, analiz trendów rynku i doradztwa w
planowaniu strategicznym.

Jeden z najbardziej znanych i doświadczonych ekonomistów na polskim rynku.

Członek Rady ds. Ładu Korporacyjnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
oraz Rady Fundacji Naukowej Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.

Były Główny Ekonomista Grupy PZU.

Wykładowca makroekonomii Programu MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego.

 

 • Grzegorz Cydejko

Grzegorz Cydejko
źródło: newsweek.pl

Dziennikarz magazynu „Forbes”. Wcześniej był sekretarzem redakcji dzienników „Życie Warszawy” i „Życie”, zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Gazeta Bankowa”, redaktor naczelny „Businessman Magazine”. Autor serialu dokumentalnego „Delegacja”, komentator polityki gospodarczej, finansów i biznesu.

 

 • Dr Jan Olbrycht

Jan Olbrycht
źródło: wikipedia.org

Poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej.

Polityk, samorządowiec, doktor socjologii. Ekspert w dziedzinie samorządu terytorialnego i funduszy europejskich.

Członek komisji PE ds. rozwoju regionalnego, ds. budżetu, ds. kontroli budżetowej.Obecnie bierze udział w pracach nad projektem rozporządzenia dotyczącego Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Wielokrotnie nagradzany za zasługi w dziedzinie polityki regionalnej m.in. uhonorowany nagrodą The Parliament Magazine „Europoseł roku 2007”.

 

 • Maria Pasło-Wiśniewska

Maria Pasło-Wiśniewska
źródło: mariawisniewska.pl

Polska ekonomistka, bankowiec i polityk, w latach 2005-2007 posłanka na Sejm.

W 1997 została prezesem Towarzystwa Funduszy Powierniczych „Skarbiec”. Na początku 1998 objęła funkcję prezesa zarządu Banku Pekao S.A., z którym była związana do września 2003.
Dwukrotnie znalazła się na liście dwudziestu pięciu najbardziej wpływowych kobiet Europy, ogłaszanej przez „Wall Street Journal”. W 2003 trafiła na listę „25 Stars of Europe” tygodnika „Business Week”.

Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie Gdańskim. Jest przewodniczącą Rady Konsultacyjnej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, prezesem zarządu spółki Central European Pharmaceutical Distribution (CEPD), przewodniczącą Rady Programowej Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz międzynarodowym doradcą The Conference Board.

 

 • Ryszard Petru

Ryszard Petru
źródło: wikipedia.org

Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich, doradca ekonomiczny DemosEuropa. Partner w PricewaterhouseCoopers odpowiedzialny za polskie firmy prywatne.

Pełnił funkcję dyrektora BRE Banku, głównego ekonomisty Banku BPH oraz pracował jako ekonomista ds. Polski i Węgier w Banku Światowym. Był doradcą Leszka Balcerowicza, Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów.

Zajmował się zagadnieniami makroekonomicznymi, w szczególności zaś reformą finansów publicznych, polityką regionalną i klimatem inwestycyjnym. Brał udział w projektach doradczych związanych z reformami emerytalnymi i finansami publicznymi w krajach regionu Europy Środkowo – Wschodniej i Azji Centralnej.

 

 • Prof. dr hab. Jan Winiecki

Jan Winiecki
źródło: nbp.pl

Członek Rady Polityki Pieniężnej, ekonomista, nauczyciel akademicki.

Specjalista ds. makroekonomii i międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Pełnił funkcję prezesa Centrum im. Adama Smitha. Był doradcą Prezydenta Lecha Wałęsy
oraz dyrektorem wykonawczym Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Otrzymał tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Nagrodę Kisiela.

 

3. Europa 2.0. Obywatele Europy.


 • Tomasz Lipiński

Tomasz Lipiński
źródło: wikipedia.org
Muzyk rockowy, wokalista, lider i współzałożyciel zespołów Brygada Kryzys, Tilt i Fotoness.

Obecnie zasiada w Radzie Akademii Fonograficznej Związku Producentów Audio-Video.

Były dyrektor marketingowy BMG Poland i były redaktor naczelny „Aktivista” .

 

 • Jarosław Makowski

Jarosław Makowski
źródło: wikipedia.org
Szef Instytutu Obywatelskiego, dziennikarz, publicysta, filozof, teolog.

Autor książek o religii i kościele. Autor bloga „Niebo w płomieniach” na stronie polityka.pl

Były redaktor „Tygodnika Powszechnego”. Stale publikuje w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”
i „Więzi”.

 

 • Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz

ks. Piotr Mazurkiewicz
źródło: ekai.pl

Sekretarz Generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej.

Dyrektor Instytutu Politologii UKSW, członek Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych
PAN, członek Zarządu European Society for Research in Ethics “Societas Ethica”.

Specjalista w dziedzinie europeistyki, filozofii polityki, katolickiej nauki społecznej, etyki
społecznej i politycznej.

Członek Zespołu Doradców ds. Unii Europejskiej przy Konferencji Episkopatu Polski.
Wielokrotnie służył fachową pomocą w kwestiach integracji europejskiej.

Publikuje w miesięcznikach „Więź”, „Pastores”, „W Drodze”.

 

 • Piotr Pacewicz

Piotr Pacewicz
źródło: gazeta.pl

Dziennikarz, publicysta, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”

Zajmuje się tematyką społeczno-obyczajową. W artykułach porusza sprawy dotyczące
obrony praw człowieka, nietolerancji i ksenofobii. Jest również pomysłodawcą i
współorganizatorem licznych akcji społecznych (np. „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z
klasą”, „Polska Biega”).

Wielokrotnie nagradzany przez organizacje społeczne za swoją działalność. Uhonorowany
„Tęczowym Laurem” , a w 2008 nagrodę Fundacji Równości Hiacynt w kategorii media. Jest
laureatem Nagrody „Tolerancja 2007”.

 

 • Anna Radwan

Anna Radwan
źródło: european-circle.pl

Prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana promującej ideę integracji europejskiej.

Celem Fundacji jest edukacja europejska oraz mobilizowanie obywateli do angażowania się w proces jednoczenia Europy.

Autorka wielu publikacji na tematy Europejskie i socjologicznych, a także o życiu Roberta Schumana.

 

 • Róża Thun

Róża Thun
źródło: wikipedia.org

Posłanka do Parlamentu Europejskiego, działaczka organizacji pozarządowych, publicystka,
była szefowa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, posłanka Platformy
Obywatelskiej.

Uhonorowana statuetką MEP Awards w prestiżowym plebiscycie na najlepszego
europarlamentarzystę w kategorii Rynek Wewnętrzny i Ochrona Konsumentów.

Była prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.

Uczestniczyła w grupach powołanych przy prezydencie i premierze, które zajmowały się
integracją europejską. Była jednym z ekspertów minister Danuty Hübner.
Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W okresie przedreferendalnym była inicjatorką i współorganizatorka licznych spotkań i debat
publicznych na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

 

 

Każdy uczestnik, który zarejestruje się do 24 maja oraz
będzie obecny na naszej konferencji otrzyma od nas:

– unikalny CERTYFIKAT udziału
– voucher na LUNCH w przerwie spotkania


>>Kliknij tutaj aby się zarejestrować<<szota.biz  ★