dlaczego my
ELF Summer School on Leadership

ELF Summer School on Leadership

Projekt: Polska we współpracy z Fundacją Naumanna i European Liberal Forum, zorganizowała w spotkanie dla młodych liderów z organizacji pozarządowych. W szkole uczestniczyło 40 osób w tym 12 uczestników z Europy. Podczas pięciodniowego spotkania młodzi liderzy brali udział w warsztatach, szkoleniach i wykładach.

Podczas szkoleń uczyli się:

•    wystąpień publicznych
•    komunikacji bezpośredniej
•    pisania i kierowania projektami
•    kontaktu z mediami
•     pisania komunikatów prasowych

Zajęcia były prowadzone przez dziennikarzy, wykładowców akademickich oraz trenerów z organizacji pozarządowych. Celem projektu było wyposażenie młodych liderów z organizacji pozarządowych
w takie kompetencje jak sprawnego kierowanie organizacją i dobre zarządzanie projektami.szota.biz  ★