dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


Stowarzyszenie Projekt: Polska zwróciło się w dniu dzisiejszym do Ministerstwa Sprawiedliwości z oficjalną prośbą o udostępnienie nazwisk ekspertów oraz treści ekspertyz stwierdzających niekonstytucyjność projektów ustaw o związkach partnerskich.

Minister Gowin podczas debaty sejmowej oświadczył, że wszystkie trzy projekty ustaw są niezgodne z art. 18 Konstytucji. Warto przypomnieć, że uczynił to w czasie przeznaczonym dla członków Rady Ministrów i podkreślił, że swoją ocenę wygłasza jako minister sprawiedliwości.

Ekspertyzy przygotowane w procesie legislacyjnym są informacją publiczną w myśl ustawy o dostępie do informacji publicznej, co potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 7 marca 2012 roku. Dostęp do informacji publicznej gwarantuje rzeczona ustawa i Konstytucja RP (art. 61).

Ministerstwo ma dwa tygodnie na udostępnienie informacji.

Nasze żądanie jest podyktowane głównie faktem, że ministerstwo nie przedstawiło podobnych ekspertyz w trakcie procesu legislacyjnego, który trwał od lutego 2012 roku. Podobne ekspertyzy nie są znane ani opinii publicznej ani członkom rządu. Ponadto istnieje obawa, wyrażona ostatnio także przez Rafała Grupińskiego, że ekspertyzy w ogóle nie istnieją i są jedynie „wyrażeniem poglądów pisowskiego otoczenia ministra“. Gdyby natomiast niekonstytucyjność wywnioskował sam minister Gowin, to trudno tu w ogóle mówić o ekspertyzie, gdyż nie posiada on żadnego wykształcenia prawniczego.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
szota.biz  ★