dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


Poszukujemy koordynatora projektu Przejrzysta i otwarta szkoła – budowanie społecznej aktywności wokół jakości edukacji który będzie realizowany przez fundację od kwietnia 2013 roku do końca września 2014 roku. Projekt ten stawia za cel stworzenie usługi internetowej umożliwiającej w łatwy i intuicyjny sposób porównywanie elementów oferty edukacyjnej szkół podstawowych oraz gimnazjów za pomocą istniejących i nowych wskaźników obrazujących jakość ich pracy, a tym samym stworzenie narzędzia animującego dyskusję i społeczną aktywność wobec zjawisk i problemów związanych z jakością edukacji. Jakość szkół będzie określana na podstawie czynników związanych z mierzalnymi efektami kształcenia, jakością ich otoczenia, opinią organów nadzoru pedagogicznego, jakością infrastruktury, a także wskaźników sukcesów i porażek. Budując narzędzie chcemy bazować na danych publicznych, promując ich wykorzystywanie oraz upowszechniając modelu otwartego rządu na szczeblu lokalnym. Efektem realizacji usługi oraz realnym celem dla którego powstaje będą działania rzecznicze mające na celu aktywizowanie lokalnych środowisk.

Więcej informacji o rekrutacji
szota.biz  ★