dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


W dniach 10-17 września 2011 w Warszawie odbędzie się VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP). Składać się będzie ono z dwóch głównych części – konferencji oraz Tygodnia Obywatelskiego, którego jednym z istotniejszych elementów będzie Piknik Organizacji Pozarządowych, gdzie swoje stoisko przygotuje także Projekt:Polska.

Głównym celem Forum jest spotkanie organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich i osób w niezaangażowanych. OFIP ma służyć integracji środowiska oraz spotkaniu się i rozmowie o ważnych dla niego kwestiach. Ma być także okazją do dialogu, wymiany doświadczeń i refleksji na temat kształtu i dalszego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz miejsca i roli jaką powinni w nim pełnić świadomi i chcący się angażować obywatele

Podczas naszej obecności na Pikniku Organizacji Pozarządowych przedstawimy działalność Stowarzyszenia. Porozmawiamy o znoszeniu ograniczeń w Unii Europejskiej w ramach projektu „Unia bez barier”,  poprzez krótkie warsztaty, gry symulacyjne i nagrania video zastanowimy się nad wartością działań zespołowych nawiązując tym samym do historii Komitetu Obrony Robotników, a dzięki konkursowi fotograficznemu przekonamy się z czym kojarzy się Warszawiakom „wolność”.

 
szota.biz  ★