dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


10 stycznia 2012 Rada Stowarzyszenia przyjęła uchwałę o przystąpieniu do związku stowarzyszeń PROM.

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych (PROM) jest związkiem stowarzyszeń polskich organizacji młodzieżowych oraz organizacji zrzeszających młodzież. Organizacje tworzące Radę działają jako równe i niezależne podmioty, które poprzez prowadzenie odrębnej działalności podejmują współpracę dla osiągnięcia celów Rady. Osoby, które tworzą PROM reprezentują swoje organizacje, jednakże działają na rzecz młodzieży polskiej.

więcej o PROM na stronie.

treść uchwały
szota.biz  ★