Państwomiasto

Państwomiasto zostało założone przez Projekt: Polska w 2012 roku. Wpierw lokal działał na warszawskim Muranowie, obecnie znajduje się na Osiedlu Jazdów pod numerem 3/12.

Angażujemy w projekty społeczne warszawianki i warszawiaków, organizacje pozarządowe, przedstawicieli władz samorządowych i krajowych, grupy nieformalne oraz partnerów międzynarodowych.

Pragniemy by nasi goście zaznali chwili odpoczynku, mimo że są w samym centrum miasta.

Chcemy promować progresywne i oparte na wiedzy postrzeganie świata. Wierzymy, że w wielu obszarach – takich jak dbałość o środowisko naturalne, zdrowie fizyczne i psychiczne, czy prawa dzieci – dzielimy wspólne cele.

Więcej informacji na panstwomiasto.pl.

Chcemy wzbogacać ofertę kluczowych terenów zielonych w Śródmieściu Warszawy - Osiedla Jazdów oraz szerzej, skarpy warszawskiej.