dlaczego my
O Nas

Fundacja im. Stefana Batorego

Działa na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej.

Więcej na stronie:
www.batory.org.plszota.biz  ★