dlaczego my
O Nas

Fundacja im. Friedricha Naumanna

Fundacja im. Friedricha Naumanna – niemiecka fundacja promującą idee liberalne. Jej celem jest propagowanie zasady wolności w oparciu o edukację obywatelską, ukazującą istotę demokracji, państwa prawa, gospodarki rynkowej, tolerancji oraz społeczeństwa obywatelskiego, dającą obywatelom jednocześnie wiedzę niezbędną dla świadomego podejmowania decyzji politycznych.

Więcej na stronie:
www.freiheit.orgszota.biz  ★