dlaczego my
Nasza misja

Nasza misja

Projekt: Polska to projektowe myślenie o sprawach publicznych. Dlaczego projektowe? Bo projekt to konkret. Projekt ma jasny cel, koszt i zysk. Projekt ma czas realizacji, a jego sukces jest mierzalny. Projekty realizują ludzie, a ich realizacja wymaga kompetencji. Projekt opiera się na wzorcach.

Wielu z nas myśli co zrobić, żeby w Polsce żyło się lepiej. Wielu z nas działa społecznie. Wielu z nas chce wesprzeć zmiany w Polsce. Nie musimy czekać na polityków. Nie trzeba być politykiem, żeby mieć wpływ na dalszy rozwój naszego kraju. Potrzebujemy tylko instytucjonalnych i organizacyjnych ram działania, które pozwolą nam najlepiej wykorzystać swój potencjał dla spraw publicznych.

Projekt: Polska to docelowo platforma programowa, inicjująca zmiany poprzez działania think-tankowe, a jednocześnie oddolne, mające na celu aktywizację młodych Polaków. To zbiór eksperckich projektów na rozwiązania kluczowych kwestii dotyczących rozwoju Polski – od gospodarki, przez budowę społeczeństwa obywatelskiego, politykę zagraniczną, samorząd, prawo, edukację, po kwestię szans, jakie należy stworzyć pokoleniu młodych Polaków, by zostali w kraju. To konstruktywne, pozytywne propozycje dla otwartej wizji Polski.

Projekt: Polska to także przestrzeń realizacji otwartych projektów obywatelskich. Chcemy jednoczyć wszystkich, którzy już działają oraz zapraszać osoby, które jeszcze nie są aktywne. Chcemy uczyć aktywności i pokazywać możliwe formy działania. Chcemy stworzyć ruch społeczny aktywnych i świadomych obywateli.

 szota.biz  ★