dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


W dniach 11-13 czerwca w Krakowie odbyła się konferencja Liberty and Civil Society in Enlarged Europe, zorganizowana przez European Liberal Forum i jego organizacje członkowskie – Projekt: Polska i Fundację im. Friedricha Naumanna na Rzecz Wolności.

W czasie konferencji poruszone zostały zagadnienia obecnej sytuacji społeczeństwa obywatelskiego oraz wolności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wydarzenie stanowiło niezwykłą okazję do wymiany poglądów przez polityków, pracowników naukowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wkład każdego z panelistów pragniemy później zawrzeć w publikacji pokonferencyjnej.
Draft Programme

Friday, June 11

16.00 Registration of participants

16.15 Welcome and Introduction

Paweł CIACEK, Foundation Project: Polska
Robert POSŁAJKO, Foundation Project: Polska
Roman BENEDYKCIUK, Coordinator of Friedrich Naumann Foundation for Freedom in Poland

16.30 Challenges for democracy and civil society in Central and Eastern Europe

Speakers:
Janusz ONYSZKIEWICZ, former Vice-President of European Parliament, Democratic Party Poland
Tomasz STEFANICKI, Projekt: Polska
Magdalena GÓRA, Institute of European Studies, Jagiellonian University
Moderator: Robert POSŁAJKO, Projekt: Polska

17.30 Coffee Break

18.00 Liberty in Europe: why the enlarged Europe does need Liberalism?

Daniel TANAHATOE, Political Advisor of the ELDR Party
Alexander PLAHR, President of LYMEC – European Liberal Youth
Facilitator: Robert POSŁAJKO, Foundation Project: Polska

19.00 Towards New Democracy – Presentation by Igor OSTROWSKI, Foundation Project: Polska

20.00 Dinner

Saturday, June 12

09.00 Breakfast

11.30 The civil society issues of personal freedom in light of Polish constitution

Speaker: Ewelina JÓZWIK, Projekt: Polska
Facilitator: Miłosz HODUN, Projekt: Polska

12.00 The ELF survey on Liberalism in Central and Eastern Europe. Comments and opinions

Prof. Jean-Michel DE WAELE, Centre d’étude de la vie politique (CEVIPOL), Free University of Brussels (ULB)
Liberal values of the middle-level party elites in Poland
Anna PACZEŚNIAK, University of Wrocław
Facilitator: Łukasz KLEJNOWSKI, Foundation Projekt: Polska

13.00 Coffee Break

13.15 Panel Discussion: why Liberalism is so weak in CEE?

Peter CESNIK, Deputy Chairman, Zares Party, Slovenia
Viktória TAKACS, President of the Union of  Young Liberals (LiFE) in Hungary
Paweł CIACEK, deputy chairman of the Association Project: Polska
Seebastjan PIKL., Institute Novum, Slovenia
Facilitator: Łukasz KLEJNOWSKI, Foundation Projekt: Polska

14.30 Lunch

15.30 Working groups: Finding a place for strong and visible liberal movements in CEE. Elaborating an action plan for European Liberals to strengthen Liberalism in Central and Eastern Europe

Working group 1: Weaknesses of Liberals in CEE
Moderator: Ester DIJK, VVD Netherlands

Working group 2: Advantages of Liberals in CEE
Moderator: Miłosz HODUN, Projekt: Polska

16.30 Report from the working groups

17.00 End of sessions. Free time – City tour.

20.30 Dinner

Sunday, June 13

09.00 Breakfast

10.00 Recommendations – preparing “ELF – Call for action”
Moderator:  Ester DIJK, VVD Netherlands

12.00 Coffee break

12.30 Summaries and evaluation
Paweł CIACEK, Foundation Project: Polska

13.30 Lunch
szota.biz  ★