Kontakt

adres e-mail:
[email protected]

Stowarzyszenie Projekt: Polska
Państwomiasto
ul. Jazdów 3/12
00-467 Warszawa

KRS 0000101654
NIP 7781399436
REGON 634345308

Rachunek bankowy w PLN
Prowadzony w ING Banku Śląskim
PL 13 1050 1025 1000 0024 0597 8640