dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


Obecnie w Parlamencie Europejskim w ramach Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta Róża Thun pracuje nad projektem rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącym ODR (On-line Dispute Resolution) czyli Internetowych Metod Rozstrzygania Sporów. Wspólnie z Europejskim Centrum Konsumenckim w Polsce Róża Thun rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące powstania Europejskiej Platformy Rozwiązywania Sporów On-line, by opracowywany raport jak najpełniej odzwierciedlał rzeczywiste potrzeby konsumentów. Konsultacje trwają do 10 maja 2012 r.
Nadal wielu konsumentów nie decyduje się na zakupy przez Internet. Jedynie 29% polskich konsumentów dokonało zakupu przez Internet w ostatnim roku i jedynie 2% dokonało zakupu w innym państwie członkowskim. W całej Unii Europejskiej jest to odpowiednio 40% i 9%. Jednym z powodów, dla których zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy nie decydują się na zakupy lub sprzedaż przez Internet jest obawa o bezpieczeństwo dokonywania transakcji, jedni i drudzy często obawiają się komplikacji w przypadku ewentualnych sporów.
„Głos konsumentów jest niezwykle ważny przy określaniu przepisów i wymagań stawianych przed platformą rozwiązywania sporów on-line. Zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach. Dzięki opinii obywateli, tworzymy lepsze przepisy, dostosowane do realnych oczekiwań” – podkreśliła Róża Thun.
Formularz ankiety dostępny jest na stronie internetowej www.rozathun.pl/konsultacje-konsumenckie oraz na stronie Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce.

Kontakt:

Biuro Róży Thun w Krakowie
ul. Pijarska 5/1, 31-015 Kraków
konsultacje@rozathun.pl
www.rozathun.pl/konsultacje-konsumenckie
tel. +48 12 428 29 29
szota.biz  ★