dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


Demokracja partycypacyjna staje się naturalnym elementem funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa – nie tylko dla Polaków, ale także w regionie i w Europie w ogóle. Widać wyraźnie, iż obywatele, niezależnie od pokolenia do którego przynależą, chcą się angażować w decyzje na szczeblu lokalnym i krajowym, chcą wpływać na problemy społeczne, polityczne i ekonomiczne. Na tym etapie kluczowe jest by znaleźć sposoby na poprawę i optymalizację uczestnictwa zainteresowanych wyborców w procesie decyzyjnym.

W maju 2015 roku obchodzić będziemy 25-lecie obowiązywania ustawy o samorządzie gminnym. Premier zapowiedziała z tej okazji utworzenie w Parlamencie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Samorządu, która ma przygotować nowelizację tejże ustawy. Chcemy by projekt nowelizujący obecnie obowiązującą ustawę nie pozostawał oderwany od realnych potrzeb obywateli – potrzeby dyskursu, konsultacji, zaangażowania.

Podczas dwudniowego wydarzenia odbędzie się konferencja oraz warsztaty poświęcone demokracji uczestniczącej w regionie Europy Wschodniej. Podczas warsztatów przygotujemy raport na temat najlepszych praktyk i inteligentnych sposobów wykorzystania narzędzi demokracji uczestniczącej, który potem będziemy chcieli zaprezentować w trakcie prac nowelizacyjnych nad ustawą samorządową.

Konferencja odbywać się będzie 22 i 23 listopada 2014 roku w lokalu państwomiasto (Warszawa, ul. Andersa 29). Wstęp wolny.

// SOBOTA [22 listopada]

10:30 – 11:00
Demokracja uczestnicząca – wykład wprowadzający
Olgierd Dziekoński (Minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)

11:00 – 12:30
Wybory samorządowe 2014: rezultaty, ewaluacja, przyszłość – dyskusja
Paweł Ciacek (Stowarzyszenie Projekt: Polska, Millward Brown)
Olgierd Dziekoński (Minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)
Konrad Niklewicz (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
Filip Pazderski (Instytut Spraw Publicznych)
moderacja: Agata Dąmbska (Forum Od-nowa)

13:30 – 14:30
Studium przypadku budżetu partycypacyjnego w Medellín (Kolumbia)
Inga Hajdarowicz, Anna Bednarczyk

// NIEDZIELA [23 listopada]

11:30 – 13:30
Warsztaty: Jak skutecznie uczestniczyć w demokracji?
Grzegorz Młynarski (Pracownia Miejskich Innowacji „Sociopolis”)

ORGANIZATOR: Projekt: Polska i Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit
PARTNER: Instytut Spraw Publicznych

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ
szota.biz  ★